De kleuter wordt erkend in het regeerakkoord!!

In het regeerakkoord (https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst) komt het woord ‘kleuter’ twee keer voor:

‘De afspraken uit de sectorakkoorden worden gehandhaafd, met uitzondering van de landelijke norm om zittenblijven bij kleuters terug te dringen’;
‘Binnen het leerlingvolgsysteem zullen er gedurende de kleuterperiode geen toetsen worden afgenomen’.
Het doorjagen van kinderen die in neurologisch en psychologisch opzicht een kleuter zijn, naar groep 3 lijkt vooralsnog gestopt te zullen worden!

Verder komen er aan de pabo’s specialisaties voor het jonge kind en het oudere kind:

‘We differentiëren in de lerarenopleidingen. Er komen specialisaties die zich richten op jongere en oudere (tot en met de onderbouw in het vmbo) kinderen’

Reden tot vreugde!!!

10 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *