Brief aan de leden van de WSK

Deze brief aan de leden staat met het stuk
‘goed voorbereidend leesonderwijs’
ook op onze ledensite
(wsk-kleuteronderwijs.nl/leden).

 

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)
www.wsk-kleuteronderwijs.nl

Aan alle leden van de WSK

Betreft:
‘Goed voorbereidend leesonderwijs volgens de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)’

22 december 2017.

Beste allemaal,

Op 17 maart aanstaande houden we onze achtste landelijke bijeenkomst met als thema Kleuter op eigen kracht.
Aan het programma werken onder meer mee:

• Michel Rog, Kamerlid CDA, over de vorderingen van de drie punten in het regeerakkoord;
• Jacques Vriens, kinderboekenschrijver;
• Hanneke Poot, kinderfysiotherapeute, psychomotorisch remedial teacher en docente;

Zie verder https://wsk-kleuteronderwijs.nl/landelijke-bijeenkomst/vooraankondiging-8e-inspiratiedag-van-de-wsk/. Zet 17 maart dus alvast in je agenda!

Op die dag willen we ook een stuk over goed voorbereidend leesonderwijs voor kleuters aannemen. De kerngroep heeft daar alvast een concept voor gemaakt; zie de bijlage. Ook jij kunt hier je bijdrage aan leveren door wijzigingsvoorstellen te doen. Je doet dat door in het concept in groen woorden toe te voegen, de delen rood te maken die wat jou betreft weg mogen en met blauw toelichtingen of uitleg te geven.1 Opmerkingen als ‘Minder woorden’, ‘Uitgebreider’ en ‘Scherper formuleren’ moeten we helaas negeren. We willen graag concrete tekstvoorstellen.
Stuur je wijzigingsvoorstellen in vóór zondag 7 januari 2018, 16u00 aan Erica en Ewald: ericaritzema@hotmail.com en ever524@kpnmail.nl.
De wijzigingen die jullie voorstellen worden meegenomen in het volgende concept dat daarna weer gedeeld wordt. Er volgen, afhankelijk van jullie inbreng, nog een of meer rondes.
Op 17 maart wordt dit stuk, dat van ons allemaal is, aangenomen en is discussie niet meer mogelijk!

Bij voorbaat dank, heel fijne feestdagen en in alle opzichten een goed nieuw jaar.
Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de WSK

 

Noot
1. Stel, de zin ‘Er loopt een grote hond door de straat’ zou in het stuk staan, maar je wilt die veranderen in ‘Er loopt een hond langs de huizen’. Dan geef je dat zo aan: ‘Er loopt een grote hond langs de huizen door de straat’. Als je er een toelichting in wilt doen, doe je dat bijvoorbeeld zo: ‘Er loopt een grote ik vind het niet nodig om aan te geven of het een grote of kleine hond is hond langs de huizen door de straat’.

 

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *