Specialisatie kleuteronderwijs (17)

Marianne heeft de ‘echte’ kleuterleidsteropleiding van vier jaar gedaan (1964 – 1968). Een zeer gedegen opleiding, waarin kleuters goed belicht werden met de juiste begeleiding. Als ze als ambulant begeleider een kleuterklas in kwam zag ze direct of dit geleid werd door een “echte” kleuterleidster of een leerkracht van een PABO:

“Zegt het voort, zegt het voort! Wat ben ik blij dat er nu een landelijke werkgroep is die deze kwestie gaat aanpakken! Je weet niet wat je hoort van “kleuterleidsters” als ze twijfelen of een kind naar groep 3 moet gaan, omdat hij nog geen cijfer/letterherkenning heeft….! Als ambulant begeleider kon ik de scholen extra adviezen geven betreft de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. Als met grove motoriek goed geëxperimenteerd is, volgt de ontwikkeling van de fijne motoriek inderdaad vanzelf.
Vooral het spelen (= leren!) met drie dimensionaal materiaal is een must om afmetingen te ondervinden en afstanden te leren inschatten. Alle soorten materiaal van zacht fluweel tot ruig wol, hardhouten blokken en zand en water ontwikkelen de tast en inzicht in eigenschappen van het materiaal. Pas als dit alles goed “bespeeld” en vooral eëxperimenteerd is met de vrijheid om hardop het spel te mogen begeleiden met taal en zingen (maat/ritme= voorbereiding op o.a. het rekenen!). Er wordt teveel geoefend in de linker hemisfeer (hersenhelft). En het moet zo zijn, dat nieuwe vaardigheden aangeleerd moeten worden in de rechter hemisfeer voordat het via de middenbalk door de linker hemisfeer overgenomen wordt. Beide hersenhelften hebben die vaardigheid dan begrepen en pas dan is de abstracte wereld toegankelijk: Het “felbegeerde” schrijven, rekenen en lezen in het platte vlak. Als dit spelend leren en experimenteren overgeslagen wordt, komen er problemen met het schoolse leren. Dyslexie en Dyscalculie zijn daar voorbeelden van. Het aantal kinderen met deze beperkingen groeit gestaag! Om maar over faalangst te zwijgen…Hoezo meer en meer kinderen met ADHD en/of Dyspraxie (DCD)?

Het probleem is denk ik, dat ouders en familieleden van hun kleuter geen tastbaar resultaat in handen hebben van wat hun kind “geleerd” heeft. Daarom is “de nieuwe kleuterleidster” gaan werken met platte/tweedimensionale bladen. De overheid is daar ook mee aan de haal gegaan en heeft toetsen vastgesteld. Op elke kleuterafdeling heb ik de frustraties hoog op zien lopen. Zelfredzaamheid is ver te zoeken! Het is een schande hoe kleuters in een keurslijf worden gedrukt….Wat zou het mooi zijn, als de student van de opleiding “leraar basisonderwijs” zich 2 jaar kan specialiseren in de leeftijd van 4 tot 8 jaar òf 8 tot 12 jaar.”

11 reacties

 • Dineke Hulst

  In de visie op het kleuteronderwijs kan ik mij helemaal vinden.
  Ik voel me wel teleurgesteld als ik lees dat juffen van de Pabo dit alles niet zien
  Ik ben van de eerste lichting Pabo en zet mij met heel mijn hart in voor de kleuters.
  Op dezelfde manier als de klossers.
  De klossers zijn goed maar ze moeten meer kenbaar maken waarom ze activiteiten doen.
  Met welk doel ze dat doen.
  Ik ben ervan overtuigd dat het al weer bergopwaarts gaat met het kleuteronderwijs.

 • Marijke Jongerius

  Ik ben ook een oud-klosser en heb daarna gewerkt in het Middelbaar Beroepsonderwijs.
  Een herinvoering van het kleuteronderwijs vind ik een goede zaak

  Binnen het MBO niveau 4 zijn op de opleiding pedagogisch Werk/ Onderwijsassistent ook mensen te vinden, die geschikt zijn om onderwijs te geven aan kinderen van 4 tot 8 jaar.
  “Mijn spelen is leren” zou hen liggen. Maak de doorstroom naar de PABO makkelijker voor deze doelgroep door bij de toelatingseisen niet alleen schoolse vaardigheden af te toetsen. Goed Nederlands spreken en schrijven is natuurlijk wel een vereiste.
  Werken met kleuters is een wezenlijk ander vak, dan het werken in de bovenbouw.
  En nu er zo’n groot tekort dreigt aan leerkrachten in het basisonderwijs zie ik liever een leraar basisschool voor 4 tot 8 jaar in de onderbouw dan een zij-instromer of een onbevoegde kunstenaar.

 • Helemaal mee eens! Dit is niet de oorzaak!
  Het te weinig spelend leren is wel een oorzaak van faalangst, slechte motoriek, oogsamenwerking enz.
  Start weer met het opleiden van kleuterjuffen!

 • Yvonne van derpUtten-Brinkman

  Zou dit artikel graag willen delen op Facebook, maar kan de mogelijkheid daarvoor niet vinden. Of…zie ik iets over het hoofd?
  Ben ook een Klosser, woon en werk op Aruba en zie dit alles ook hier gebeuren. Erg verdrietig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *