Extra aandacht PA voor kleuters (18)

Ook Anneke, voormalig kleuterleidster, voelt zich gesteund door het artikel in het Haarlems Dagblad:

“Ik erger mij al jaren dood aan de ontwikkelingen in het “kleuteronderwijs”, waarbij steeds meer eisen aan kleuters worden gesteld i.p.v. ze kleuter te laten zijn, te laten spelen en te laten exploreren.
Het is een grote fout geweest de opleiding voor kleuterleidster af te schaffen, en het de onderwijzers “erbij” te laten doen: het is een totaal andere tak van sport! Het beste zou zijn de opleiding kleuterleid(st)er weer in ere te herstellen, maar zolang dat niet zo is zal er extra aandacht en tijd op de PABO voor ingeruimd moeten worden, en moet men ophouden al die cognitieve eisen aan kleuters te stellen en te willen meten.”

 

3 reacties

 • Lydia

  Beste mensen,

  Als KLOSSER maak ik mij ernstige zorgen over het huidige kleuteronderwijs! Er wordt niet meer gewerkt vanuit de ontwikkelingsfases van het jonge kind. Het is opbrengstgericht en dus niet meer kindgericht! Bij ons op school moeten we twee keer per week een les uit Schatkist en de map Fonemisch Bewustzijn geven. En dan nog niet te spreken over de kleutermethode Pluspunt rekenen, notabene 3x in de week! Het voelt totaal niet goed om “lesjes” te moeten geven, die totaal niet aansluiten bij de ervaring en belevingswereld van het jonge kind! Een jonge kleuter van oktober, november of december, wordt al in januari getoetst en als ze een te lage score hebben, moeten we daar een handelingsplan voor maken! Dit is toch de omgekeerde wereld! Zo’n jong kindje heeft gewoon meer ontwikkelingstijd nodig! Nu moeten we in de werkles deze kinderen verlengde instructie aanbieden middels de kleine kring! Het moet niet gekker worden toch! We zijn met z’n allen te ver doorgeschoten! Laten we ons sterk maken om hier verandering in te brengen zodat de kleuter weer kleuter mag zijn!!

 • Corine Nijhof

  Ik ben het helemaal eens met het terughalen van de KLOS want de studenten en leraren van de opleiding hebben totaal geen idee hoe kleuteronderwijs werkt. Er worden dan ook veel te hoge eisen gesteld aan de kleuters. Ik pleit ervoor om kleuters te laten spelen en spelend te laten ontwikkelen en aansluiten bij de belevingswereld van het kind! De grote fout die door de regering is gemaakt is om de kinderen die voor januari geboren zijn groep 1 kinderen te laten zijn. Kinderen van september vonden we eerst al jong om door te laten stromen en nu wordt verwacht dat kinderen van december al doorkunnen stromen naar groep1. Waar zijn we in godsnaam aan begonnen! Ze kleuteren nu maar 1 1/2 jaar en worden in groep3 pas 6 jaar en zijn sociaal en emotioneel niet toe aan groep3. Maar ja, anders blijven ze zitten en ouders hebben moeite met die term, dus die willen dat ze doorgaan met alle gevolgen vandien! Liever blijven zitten in groep3 dan bij de kleuters! De inspectie kijkt ook alleen maar naar resultaten en niet naar het kind. Het gaat voor mijn gevoel totaal mis met het kleuteronderwijs! Ik probeer mijn KLOS opleiding te handhaven, maar wordt er wel moe van als er zo getrokken wordt aan de kleuter! Ze moeten al veel te veel en onbewust ga je daar dan toch mee mee! jammer!

  • Martin Rijntjes

   Beste Corine,
   Dat van die 1 januari is dus NIET WAAR. Dit wordt ons voortdurend voorgehouden door besturen en directies maar het klopt niet !! Inspectie zelf zegt dat dat ooit een foutje is geweest dat zomaar het land is ingegaan maar het is echt nooit een eis geworden. Spreek hier je directie-bestuur op aan. Dit soort onduidelijkheden mogen niet voorkomen maar je komt ze voortdurend tegen. Net als het toetsen trouwens, 1x gedurende de hele kleuterperiode is voldoende mits het kind goed gevolgd wordt. Het gaat om een zuivere interpretatie en niet om wat men in zijn straatje vindt passen. De kleuter voorop, vertrouwen in ontwikkeling en leerkracht, aansluiten bij de ontwikkeling. Weg met toetsen en eenzijdige focus op cognitie. Laat kinderen gelukkig zijn !! Martin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *