Opleiden in leer-kracht…

Opleiden in leer-kracht, shining eyes en flow waarmee de leerling leert leren!

De leerkracht krijgt steeds meer te maken met grote klassen, zorgleerlingen en een complex onderwijssysteem. Zal het docenten lukken tegemoet te komen aan de uniciteit van alle leerlingen? Bezitten zij de juiste competenties en ‘tools’ om leerlingen te begeleiden die vastlopen in het leerproces? De druk op de leerkracht neemt steeds meer toe door: passend onderwijs, kwaliteitszorg, onderwijsinspecties en bijkomende vakken zoals burgerschap. Daarnaast moeten, door de bezuinigingen, de prestaties omhoog met minder middelen. Zal het leerkrachten lukken hun passie voor het onderwijs te behouden met de toenemende druk?

Voor leerlingen is de school een plek waar hij moet voldoen aan de ontwikkelingsverwachtingen en vastgestelde eisen. Als hij niet mee kan komen met zijn leeftijdgenootjes zal hij geëtiketteerd en gemedicineerd worden. Wat men vergeet, is dat het kind in de meest intens stimulerende periode in de geschiedenis opgroeit, de 21e eeuw. Kinderen worden overladen met informatie en er wordt aandacht van hen gevraagd op meerdere vlakken. Computers, iPhones, reclames en honderden televisiezenders. Zal de juf hem begrijpen en hem kunnen leren leren vanuit zijn eigen belevingswereld? Of leert hij ‘dat’ en ‘wat’ hij moet leren?

Mijn passie voor onderwijs raakte ik kwijt in het huidig onderwijssysteem. Ik miste de link naar het leren leren, terwijl dat mijn motivatie was om het onderwijs in te gaan. Kleuters eindeloos lastig vallen met wéér een extra oefening, omdat ze moeten voldoen aan de verwachtingseis. En, je ziet gewoon dat die kinderen al op zo’n jonge leeftijd een hekel krijgen aan ‘leren;. Hoe leer ik als leerkracht een leerling leren? Vanuit nieuwsgierigheid ontstond leergierigheid, gevolgd door gedrevenheid die resulteerde in flow. Ik maakte kennis met de MatriXmethode, een vorm van coaching die het kind zelf kan leren leren.

Opleiden in leer-kracht, shining eyes en flow waarmee de leerling leert leren!

Ik denk dat de nadruk van het kleuteronderwijs moet komen te liggen op de leerling begeleiden in het ontdekken en hanteren van zijn persoonlijke leerstijl. Op die manier werk je aan een stabiele basis van waaruit de leerling de rest van zijn leven kan leren! Geen eisen en verplichtingen in het onderwijs, maar vertrouwen op de bekwaamheid van de leerkracht! De pabo moet het onderwijs aanpassen op de vernieuwingen in het onderwijs. Nieuwe ‘tools’ en vernieuwende vaardigheden waarmee de leerkracht een leerling in zijn leer-kracht zet! Leren Hoe te leren!

 DB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *