Den Haag – Weert – Wieringerwerf

De Werkgroep  Kleuteronderwijs  die op 25 april 2012 is opgericht, houdt op 7, 14  en 21 november drie regionale bijeenkomsten waarin wij o.a. onze uitgangspunten  zullen bespreken.

Enkele kernpunten zijn:

  • Kleuteronderwijs moet aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kleuter;
  • In aansluitend kleuteronderwijs kan de kleuter zo veel mogelijk zelf ontdekken  en staat het  ontwikkelingsproces centraal en niet de ‘leeropbrengst’;
  • Aansluitend kleuteronderwijs moet en kan wetenschappelijk verantwoord zijn;
  • Belangen van het kleuteronderwijs zijn niet structureel gewaarborgd dus dient er een Kleuteronderwijs-Raad te komen, die direct door de kleuterleerkrachten  wordt gekozen;
  • Er dienen een aantal experimentele basisscholen te komen  waarin – te beginnen bij de kleutergroepen – aansluitend (en dus ook zelfontdekkend en procesgericht) onderwijs wordt  gegeven.
  • De dialoog  aangaan met alle betrokkenen (Onderwijsraad / Inspectie / Pabo’s /  leerkrachten).


We nodigen u van harte uit om op een van de bijeenkomsten  aanwezig te zijn.

De plaatsen zijn:

Den Haag (7 november),
Weert (14  november) en
Wieringerwerf (21 november).

Van 14.00 uur tot 17.00  uur.

 

Artefy-Stock-Free-Images-Dreamstime-Stock-Photos----1500-500--3-1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *