Zwartboek Kleuters in de knel !

Verhalen van leerkrachten over hun ervaringen met en bezwaren tegen het veranderende kleuteronderwijs. Het is een aanklacht, gericht aan degenen die  verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan kleuters en daar het beleid voor maken.

Voorwoord

Uit angst voor leerachterstanden is er een voortdurende drang van bovenaf, om eerder dan verantwoord is, te starten met schoolse activiteiten in de kleuterklas. Kleuters moeten bijvoorbeeld uren op een stoel zitten om letters te ‘studeren’. Om alles beter in de hand te houden, moet veel tijd besteed worden aan toetsen en registreren. De tijd om een leerrijke omgeving te creëren en kleuters in hun spel te observeren en te faciliteren, komt daardoor ernstig in het gedrang. Problemen die men bedoelde te voorkomen, ontstaan juist door deze onjuiste praktijken. Kinderen kunnen op deze manier al vóór het begin van hun schoolcarrière schade oplopen, door gebrek aan inzicht in de ontwikkelingspsychologie.

Leerkrachten uit heel Nederland laten een dramatisch geluid horen over wat dit met hen en de kleuters doet. Velen geven aan het niet meer vol te houden. Omdat ze niet aan alle eisen kunnen voldoen en omdat het hun hart breekt wat ze de kinderen moeten laten doen. Anderen zijn al langer gestopt of dreigen ontslagen te worden, omdat zij hun hart volgen en niet wensen mee te werken aan onverantwoord beleid.
Deze versie van het Zwartboek ‘Kleuters in de knel’ is een eerste aanzet. De reacties van directeuren, besturen, ouders en anderen die het belang van kinderen voorop hebben staan, volgen hierna vanzelf. Ze worden toegevoegd aan de volgende versie. De uiteindelijke bedoeling van deze aanklacht is om te komen tot verantwoord onderwijs aan kleuters. Daartoe behoren onder andere een deugdelijke manier om kleuters te volgen in hun ontwikkeling en een specialisatie voor de onderbouw op alle PABO’s.

Met dank aan alle leerkrachten die een bijdrage hebben geleverd, het zijn vaak emotionele verhalen en het op papier zetten daarvan kost veel energie.

De verhalen zijn verzameld en vormgegeven door Elly de Wildt-Dienske en Leonieke de Wildt, leden van de Steungroep Kleuteronderwijs.

Lees op deze website bijdrages voor het Zwartboek

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *