De kennis over het jonge kind verdwijnt. (40)

Dit is de opsomming van zorgpunten over het huidige kleuteronderwijs door een kleuterleidster die onderhand al 37 jaar met kleuters werkt:

 • De eisen worden strenger in het onderwijs, ook voor groep 1-2 . De resultaten zijn belangrijk en het kind is de dupe .
 • Voor het handelingsgericht werken moet je een groepsoverzicht en groepsplan maken, de uitvallers registreren, elke dag hulp bieden en vooral handelingsplannen maken als bewijs.
 • Methoden worden vereist : de doelen van taal en rekenen in kaart gebracht en de manier waarop de kinderen de doelen behalen , gebeurt door instructie en herhaling .
 • Het werken met thema’s is nog wel aan de orde, maar het spelenderwijs leren is ondergeschikt geraakt.
 • De Cito scores van groep 1 en 2 worden op de rapporten vermeld en gecontroleerd door de directie.
 • Een dag bij kleuters is geprogrammeerd en de druk voor de leerkracht is groot.
 • De administratie van de groep kost tijd en de leerling is een papieren kind aan het worden.
 • De leerkracht is 60 % bezig met administratie, vergaderingen etc en het belang van het kind is niet meer waar het om gaat in het onderwijs.
 • De resultaten worden er niet beter van in de midden- en bovenbouw.
 • Als je niet hoog scoort, word je als een zwakke school geregistreerd .
 • De jonge leerkrachten zijn goed met de computer en de kennis over het jonge kind verdwijnt, met alle gevolgen van dien.

2013-02-19-QR-code-Logo-Kleuteronderwijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *