Uw kind ook "niet rijp"? (39)

De leeftijd van Monique, 58 jaar, maakt duidelijk dat ze nog van de oude lichting kleuterleidsters is die de kleuterkweek (opleidingsschool voor kleuterleidsters) heeft gevolgd. Zij appelleert aan de magisch-realistische wereld waarin een kleuter leeft, een wereld waarin alles nog mogelijk is:

“De didactiek en methodiek zijn grotendeels verloren gegaan sinds het samenvoegen van de kleuter- en lagere school. Een kleuter leeft in een magisch-realistische wereld waarin alles nog mogelijk is.

Denk maar aan toveren, Sinterklaas en de Kerstman. De analytische en abstracte fase breekt pas aan wanneer een kind 6 á 7 jaar is. Dan kan het kind de switch van de drie dimensionale beleving naar het platte vlak maken. Dus in de kleutertijd moet het kind alles met het hele lijfje beleven om te internaliseren en verinnerlijken.; veel spelen in de ruimte en de begrippen hoog, laag, ver, dichtbij etc. eerst beleven. Toetsen voordat deze rijping heeft plaats gehad heeft geen zin. Veel te veel kinderen worden als ‘niet rijp’ gediagnostiseerd waar niks mis mee is, maar bij wie wel een ervaring in het leerproces is overgeslagen.

Ik wil hartstochtelijk een pleidooi houden voor meer kennis bij de leerkrachten onderbouw op de PABO of weer een aparte opleiding en /of school voor de leerkrachten. En het liefst ook voor de kleuters een beschermde omgeving waar ze weer kleuter mogen zijn. “

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *