Wie werkt mee aan een omwenteling in het kleuteronderwijs?

Beste bezoeker van onze website,

We stellen jouw interesse zeer op prijs! Er is nog veel werk te doen voor we tevreden achterover kunnen leunen….
Ook jouw mening telt en samen kunnen we een omwenteling teweeg brengen.

Kom daarom onze gelederen versterken en word lid van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs via kleuteronderwijs@hotmail.nl

Op 13 april bespreken we op onze tweede landelijke bijeenkomst in Utrecht (opgeven nog mogelijk door tien euro over te maken op rekening 134913515 van Ewald Vervaet Amsterdam onder vermelding landelijke bijeenkomst 13 april Utrecht) hoe we onze concrete doelen gaan realiseren. Daarbij kun jij al meehelpen.

Heeft één van deze onderwerpen je bijzondere belangstelling, sluit je dan die dag aan bij één van de gespreksgroepen en laat je horen!

 

2012-02-11-logo-kleuteronderwijs-transparant
Programma studiedag KLEUTERONDERWIJS

13 april 2013

Utrecht: Vredenburg

 

9.45 Inloop

10.00 Welkom en inleiding
Voorstellen van de werk- en steungroep

10.15 Lezing: Kleuterwereld en kleuterschool… samen of apart?
door Maartje Scheurleer-Hazenoot
De kleuterpedagoge Cornelia Philippi (1880-1963) ontworstelde zich aan de benadering van Fröbel en Montessori die rond 1910 het kleuteronderwijs domineerden. Dit deed zij door kinderen te observeren en daar haar onderwijs op af te stemmen. Zij hechtte grote waarde aan het vrije spel waarin het kind zich in zijn eigen tempo kon ontwikkelen: ‘De school moet de wereld van het kind verruimen, niet verkleinen’ en ‘het onderwijs moet aansluiten bij de kinderlijke ontwikkeling’. Ze ging haar eigen weg, ook binnen haar opleiding, vanaf 1923 ‘de opleiding van mevrouw Philippi’ genaamd.
Over vrije spontane bezigheden van kleuters in schoolverband was er in haar tijd niets bekend. Zij was een van de eersten in ons land die dit onderzocht. Vanaf 1931 deed ze dat samen met kleuterleidsters. Het mondde uit in haar boek Kleuterwereld en kleuterschool.
Op basis van de uitkomsten veranderden verschillende kleuterscholen hun inrichting en werkwijze en ontstaat de Philippiaanse kleuterschool van rond 1955. Kenmerken zijn: vrije spel, zandtafel binnen, zandbak buiten en werk- en speelhoeken, zoals poppenhoek en bouwhoek.
Zij is een pionier van de professionalisering van het kleuteronderwijs en de kleuteropleiding. Met de komst van de basisschool in 1985 verdween Philippiaanse kleuterschool en bijbehorende didactiek.

10.35 Aanbieding Zwartboek door Elly en Leonieke de Wildt aan….. – In ieder geval aan een delegatie van de Kamercommissie OCW en bestuursleden van AOB en CNV
De ontvangers van het zwartboek krijgen kort de gelegenheid om hierop te reageren.

11.10 Aanname van de uitgangspunten; zie bijlage

11.15 Pauze

11.35 Presentatie van de tienconcrete doelen die uit de uitgangspunten voortvloeien; zie bijlage Uitgangspunten pag.6. De doelen worden één voor één kort toegelicht.

 Overleg in subgroepen. Per concreet doel gaan belangstellenden bij elkaar zitten in subgroepen om het doel te bespreken en verder inhoud te geven.

 Afronding. Woordvoerders van subgroepen doen kort verslag over wat is besproken en over eventuele plannen voor de voortgang.

 13.00 Sluiting

NB. De genoemde tijden zijn streeftijden.

 

Hieronder de bijlage met de concrete doelen:

 concrete doelen werk- steun- kerngroep kleuteronderwijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *