Ook in Singapore zorgen om Hollandse kleuters

Vandaag las ik op internet een berichtje over uw Zwartboek “Kleuters in de Knel”, dat vandaag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Ik ben blij dat er aandacht is voor wat kleuters tegenwoordig allemaal moeten doen.

Wij wonen in het buitenland (Singapore), onze kinderen zitten hier op de Hollandse school.

Deze school wil met ingang van komend schooljaar de lestijden verruimen voor alle groepen. Op dit moment gaan de groepen 1 en 2 tot 14.00 uur naar school en de hogere groepen tot 15.00 uur. Vrijdagmiddag is iedereen om 13.30 uit. De geplande verruiming van de lestijden betekent dat de groepen 1 t/m 8 vijf dagen per week naar school zullen gaan van 08.30 tot 15.30 uur (continurooster). Oftewel werkweken van 35 uur, ruim 1.300 uur per jaar, en geen enkele middag per week meer vrij. Wij vinden dit zeker voor de kleuters echt veel te veel van het goede (voor de groepen 1 komt er waarschijnlijk wel een mogelijkheid om de kinderen twee dagen per week eerder naar huis te laten gaan, maar voor groep 2 zit dit niet in de planning).

Wij vragen ons af of er wetenschappelijk onderzoek is verricht naar schooltijden bij kleuters. Wij weten dat er voorheen een minimum was van 880 uur per jaar voor kleuters en 1.000 uur vanaf groep 3, maar dat deze minimum lestijden in 2006 zijn afgeschaft. Ook gold er vroeger een maximum van 5,5 uur per dag, dat niet meer geldt. Is er iets bekend over waar deze minimum lestijden destijds op gebaseerd waren? Is er ooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van te lange lesdagen/te veel uren voor kleuters?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *