Wat is het veld hier blij mee (52)

Naast een steunbetuiging aan de Werkgroep Kleuteronderwijs ‘wat is het veld hier blij mee!’, heeft Carla, IB‐er onderbouw van een Montessorischool, een verhaal over kinderen, stress en het afschuiven van verantwoordelijkheden:

“Ouders van 3e groepers kwamen in oktober aan de leerkracht vertellen dat hun kinderen opvallend vaak buikpijn hadden. Er moest zoveel in groep 3 en de kinderen kwamen gespannen over. Helemaal begrijpelijk, want het gaat hier om een combinatiegroep 3 / 4 waar de ene instructie de andere opvolgt: Eerst bijvoorbeeld rekenen groep 3, dan aan het werk, instructie groep 4 dan aan het werk, dan instructie lezen voor groep 3 etc.
En oh wee als een kind dan nog een vraag wilde stellen; geen tijd!
Stress alom dus!
Ja en toen kwam het: of wij in de onderbouw toch maar meer eisen aan de kinderen wilden stellen, zodat ze niet zo in de stress raakten van dat megaprogramma in de middenbouw!! Kinderen leren omgaan met stress door ze nog jonger op te jagen!!”
2013-04-19-kleuter-52

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *