Op zoek naar iets wat je wilt of waar je in gelooft

Bezieling; er bestaat een taal die iedereen  begrijpt, dat is de taal van de geestdrift. Dingen die je doet met hart en ziel. Op zoek naar iets wat je wilt of waar je in gelooft
(Paul Coelho)

In mijn dagelijkse werk met het jonge kind is de bezieling mijn drijfveer en ook de pit van mijn werk. Bezieling kan je ook zien als in ‘flow’ zijn. Dit probeer ik ook bij de kinderen teweeg te brengen omdat deze staat van betrokkenheid de motor is van hun ontwikkeling. Ik wil dat jonge kinderen zich veilig en competent voelen om de wereld om hen heen via spel te ontdekken in een rijke leeromgeving.
Het onderwijs aan het jonge kind staat in ons land al een hele tijd onder druk. Dit komt door de verschoolsing van het onderwijs en de druk vanuit de overheid op de VVE. De nadruk wordt hierdoor steeds meer gelegd op achterstanden en kinderen worden al vanaf jonge leeftijd langs een spreekwoordelijke meetlat gelegd waar ze niet teveel van af mogen wijken. Ook het ‘stempelen’ van kinderen is hier een voorbeeld van. Ze krijgen nog maar weinig ruimte om zich op hun eigen manier en op hun eigen tempo te ontwikkelen. Alles moet in systemen en structuren worden gezet om er grip op te behouden. Het is minder gericht op ‘menswording’ en meer gericht op resultaten, ‘wandelende hoofden’ zoals mijn collega vaak zo mooi verwoord.
Het onderwijs aan jonge kinderen is daardoor minder gericht op vertrouwen in de eigen ontwikkeling van kinderen en sluit minder goed aan op de eigenheid en de spelbehoeften van kinderen. En dit zijn naar mijn mening de kernbegrippen binnen het kleuteronderwijs.
Ik hoop vurig dat het tij zich snel gaat keren en dat er weer respect komt voor de prachtige kleutertijd en het mooie vak van groepsleerkracht voor kleuters.

SV

 

Een reactie

  • R. Albers

    Ik ben 28 jaar leerkracht kleuteronderwijs en heb deze veranderingen , lees verslechteringen , meegemaakt vanaf het begin!! Vechten tegen de bierkaai voor mij als een van de weinig overgebleven kleuterleidsters van de oude stempel, die 4 jaar moesten studeren om dit mooie vak uit te kunnen oefenen! Nu specialiseer je je op de PABO voor kleuters in nog geen half jaar en de studenten moeten dan geluk hebben stage te lopen bij een ervaren en deskundige kleuterjuf, want van de leraren daar moeten ze het ook niet hebben. De kennis van de ontwikkeling en begeleiding van kleuters is bijna weggelekt en dan krijg je dus wat hierboven zo goed wordt omschreven! Zo herkenbaar en verdrietig , dat onze kleuter de dupe wordt van deze onkunde !! Kindermishandeling noem ik het!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *