Oproep voor een Witboek:

Na de schrijnende verhalen in het Zwartboek van hoe het niet moet, zijn we hard toe aan verhalen hoe het wel zou moeten en ook al gebeurt in de praktijk. Dat laatste vooral. Vandaar het initiatief tot het laten ontstaan van een Witboek. Dat zijn verhalen van leerkrachten, directies of besturen die vertellen hoe op hun school aansluitend onderwijs wordt gegeven aan kleuters. Daarbij is het inspirerend om te horen hoe dat verantwoord wordt naar elkaar (ouders, leerkrachten, directies, besturen), zoals ook uiteindelijk naar de onderwijsinspectie. De verhalen in het Witboek laten zien dat het niet meer nodig is om slecht onderwijs te accepteren als iets ‘wat nu eenmaal moet van de inspectie’ . Ze laten zien hoe individuele leerkrachten en scholen in staat zijn om zich aan dat idee te onttrekken en vorm te geven aan kwalitatief goed onderwijs, doordat het aansluit bij de ontwikkeling van het kind!

Graag ontvangen Leonieke de Wildt en ondergetekende jullie positieve bijdragen in dit verband. We denken dat het ietsje langer zal duren dan de 101 verhalen voor het Zwartboek die als een vulkaanuitbarsting bij ons binnen kwamen. Maar we hebben geduld en vertrouwen dat de beweging die er is, doorgaat….

Stuur je verhaal naar: ellydienske@gmail.com

Mocht je nog een Zwartboek willen bestellen, om anderen te laten zien dat zij niet alleen staan in dit probleem, of om leidinggevenden en managers te laten zien dat de koers nu echt moet wijzigen, maak 12,50 euro over op rek.nr NL87 INGB 0000 841966, t.n.v. E. de Wildt-Dienske, onder vermelding van Zwartboek en een duidelijke naam en volledig adres.

Met een verwachtingsvolle groet,

Elly de Wildt-Dienske

PS. We gaan ervan uit dat bij de meeste suggesties die we voor het Witboek krijgen, namen voluit genoemd mogen worden. Mocht dat niet zo zijn, wil je ons dat dan uitdrukkelijk laten weten?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *