Collega's keken neer op het werk wat wij deden. (78)

Als het aan Cora had gelegen, had ze haar kennis en ervaring doorgegeven als gastdocent op de PABO of in de praktijk als stagebegeleider. Er bleek hiervoor helaas in het veld weinig interesse. 9 jaar geleden is ze door een burn‐out arbeidsongeschikt geraakt.
“Ik heb 30 jaar fulltime gewerkt als leerkracht in de groepen 1 en 2. Dat wil zeggen, 12 jaar als kleuterleidster op een twee‐klassige kleuterschool en 18 jaar op een 16‐klassige basisschool. We waren als kleuterleidsters na de integratie altijd in de minderheid. In mijn geval 4 tegen 12. We hebben ons als kleuterleidsters niet in een hoekje laten drukken, maar er was niet op te boksen tegen de directie en de leerkrachten van de midden‐ en bovenbouw. Het waren dus niet alleen de eisen van bovenaf (Den Haag), maar vooral de dagelijkse confrontaties met collega’s, die neerkeken op het werk dat wij deden.
Dit probleem wordt natuurlijk minder, nu er steeds meer leerkrachten voor de klas staan die allemaal de PABO hebben gedaan. Ik vind dat er hoognodig een specialisatie op de PABO’ s moet komen, omdat onderwijs aan kleuters een totaal andere aanpak vraagt. Zelf heb ik dit jaren geleden al ervaren met stagiaires van de PABO. Ze keken me vaak met open mond aan als ik met hun het gesprek aanging over de ontwikkeling van kleuters en de bijbehorende didactische aanpak. Mijns inziens is er nog een andere mogelijkheid om PABO studenten te begeleiden bij het lesgeven aan kleuters: Er zijn beslist nog oudere leerkrachten met een KLOS opleiding, die hier graag een steentje aan zouden willen bijdragen. Dit zou dan kunnen als gastdocent op de PABO of in de stageschool.
Ik zou heel graag mijn kennis en ervaring willen doorgeven. Helaas blijkt hier niemand interesse voor te hebben. Vaker dan eens is mij gezegd door praktijkdocenten van de PABO en onderwijsbegeleidingsdiensten, dat ik niet moet denken dat het nog goed is zoals ik het vroeger heb geleerd.

En dan roepen ze in Den Haag dat oudere werknemers zo belangrijk zijn, omdat ze zoveel ervaring kunnen doorgeven! Dit probleem speelt niet alleen in het onderwijs. Oudere werknemers worden vaak weggekeken, zo niet weggepest. Ze begrijpen niets meer van deze tijd. Hoe hypocriet zit deze maatschappij in elkaar?”

2013-05-28-kleuters-19

 

Een reactie

  • Monique

    Ik ben het er helemaal mee eens dat kleuters een andere aanpak nodig hebben.Ik heb de pabo gedaan, maar ervaar en vecht voor de kleuters van nu. Graag had ik de studiedagen meer gevuld gezien gericht op. ontwikkeling en aanpak van de kleuters. Blijf proberen je kennis te delen er zijn er genoeg die het willen horen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *