Stressfactoren van kleuterjuffen (84)

Wederom een wanhopig verhaal van een kleuterleidster die niet meer kan functioneren op school vanwege de toenemende werkdruk en gestelde eisen aan kleuters. Voor dit zwartboek maakte Annet (60jr) een lijstje met stressfactoren: 

  • “Ik loop vreselijk aan tegen de handelingsplannen bij kleuters, na een ‘slecht’ gemaakte Cito‐toets.
  • Veel vergaderingen, werkgroepen, enz.… na schooltijd. Voordat de vergadering begint, kan ik niet altijd alles afronden in de klas, waardoor ik dit na die tijd nog moet doen en pas laat naar huis kan.
  • Ik ga meerdere keren in het weekend naar school om zaken te regelen en klaar te maken, omdat ik er in mijn gewone werktijd niet aan toekom.
  • Ook door de week zit ik vaak ’s avonds achter de computer om zaken in te voeren, verslagen te maken, enz.… 
  • De handelingsplannen, die we in de groep hebben. Sommige kinderen zitten in HP’s voor rekenen en taal, dit houdt in, dat zij 2 tot 3 middagen apart genomen worden voor extra ondersteuning. Wanneer je beseft, dat zij ook al 3 ochtenden verplicht moeten werken, komen zij bijna niet aan spelen toe, terwijl dit het belangrijkste is, om je zaken eigen te maken door ondervinding.
  • Wanneer ik niet aan de HP’s toekom, om welke reden dan ook, voel ik me schuldig (terwijl ik daar dan goede redenen voor heb, bijv. anderen, die je aandacht eens extra nodig hebben).
  • Doordat we zoveel handelingsplannen hebben, kom ik niet toe aan het dyslexieprotocol en registratielijsten. We doen de spellen wel, maar registreren moet je dan thuis doen, omdat er op school of na schooltijd geen tijd voor is. 
  • Wanneer kinderen doelen bereikt hebben, voel ik dat niet als mijn verdienste, maar meer dat het kind eraan toe is, om zich zaken eigen te maken.
  • Het lijkt allemaal 1 grote klacht, maar mijn werk vind ik nog steeds het aller‐leukste wat er is! Ik wil dit graag zo houden.”

1242013-06-16-kind-13

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *