Kleutertoets – in Tweede Kamer

Vorige week is er een motie ingediend in de Tweede Kamer. Deze motie is ingediend door Michel Rog (CDA), Jesse Klaver (GL), Jasper van Dijk (SP), Roeloef Bisschop (SGP) en Joël Voordewind (CU)

Over deze motie zal morgen, dinsdag 5 november  in de Tweede Kamer gestemd gaan worden.

 

MOTIE VAN HET LID ROG C.S.

De Kamer,

gehoord de  beraadslaging,

constaterende dat  kleuters vanwege hun grillige ontwikkeling moeilijk betrouwbaar te toetsen zijn en  dat  observatie beter werkt om  de  ontwik- keling van  kinderen te volgen;

constaterende dat  de  inspectie als  uitgangspunt hanteert dat  de  school ten  aanzien van  kleuters aan de  eisen voldoet wanneer een landelijk genormeerde kleutertoets wordt afgenomen;

constaterende dat  de  Tweede Kamer nooit heeft uitgesproken dat  het uitgangspunt van  het  afnemen van  een landelijk genormeerde kleuter- toets wenselijk is en  dat  de  staatssecretaris erkent dat  een dergelijke toets niet  verplicht is vanwege het  ontbreken van  een wettelijke basis in de onderwijswetgeving;

verzoekt de  regering, de  inspectie op  te dragen het  uitgangspunt inzake de landelijk genormeerde kleutertoets te laten vervallen en  als  uitgangspunt te hanteren dat  scholen zelf de  middelen kiezen waarmee zij de  ontwik- keling van  kleuters volgen,

en  gaat over tot de  orde van  de  dag.

Rog,
Bisschop,
Jasper van  Dijk
Voordewind
Klaver

—–

TweedeKamer-JvL

Klik hier voor de motie_van_het_lid_Rog_c.s._over_een_landelijk_genormeerde_kleutertoets_

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *