Reacties "Cito-kleutertoetsen: afgeschaft"

Van alle kanten komen reacties binnen op het aannemen van de motie in de Tweede Kamer “Citotoets Kleuters afschaffen”

Graag willen wij een aantal ook op onze website plaatsen. Wil je ook reageren, plaats dan onder deze berichten jouw reactie!

 

Goed nieuws. Er konen nog genoeg toetsen in hun leven.
SK

SUPER ! Dit is het begin van vele inzichten over kleuters die echt nog zullen volgen !
WH

De Werk- en Steungroep zet zich in voor het verbeteren van het kleuteronderwijs in Nederland zie ook www.wegwijs.in/kleuteronderwijs
LB

Ben ik ook bij aangesloten hoor Lida als ex kleuterleidster.
Geweldige inzet heeft de groep.
JS

DIT IS HET BEGIN!!!!
Alle lof voor de WSK!!!

NV

—-

Goed nieuws! Naar nu nog de schoolleiders hiervan overtuigen!
IB

Hier ben ik ook blij mee! Heb er altijd moeite mee gehad….
MK

En nu maar eens om de tafel met de directeuren voor een goed kleutervriendelijk en handzaam observatiesysteem , waarmee ook de nieuwe lichting kleuterleidsters goed mee uit de voeten kunnen! Ik roep de PABO’s hierbij op om daar op in te springen, samen met een goede kennis van de ontwikkeling van het jonge kind in zijn unieke totaliteit! Krijg zowaar weer hoop…
AH

—-

Een goed begin, maar hoe krijgen we de managers in het onderwijs (directeuren en bestuurders) mee?
MU

In het belang van het kind…….
Marijke het nieuws van de afgelopen dagen zal de managers etc toch niet ontgaan zijn ??
Ik hoop ook dat de jonge ouders van zich laten horen. Die hebben altijd gedacht dat alles wat op school gedaan wordt wel goed is. Je kunt het ze natuurlijk niet kwalijk nemen omdat veel ouders verder ook geen kennis van zaken hebben.
Dus jonge ouders …. Laat je stem horen in het belang van de kinderen. Want daar doen we het voor !!!!
JS

Hoera, wat een mooie dag was het dinsdag voor heel veel kleuterjuffen en meesters 😉
Nu vraag ik mij af of er ook mensen van de Pabo’s betrokken zijn bij de Werkgroep kleuteronderwijs. Ik merk nl. dat ik als ‘oude rot’ in het vak heel veel blijer ben dan mijn jongere collega’s met het afschaffen van de kleutertoetsen. Zij missen zo veel kennis over de ontwikkeling van kleuters en hebben ook veel minder vertrouwen in de kracht van kleuters, in hun nieuwsgierigheid en hun wil om zich te ontwikkelen. Hoe kan dat? vraag ik mij af. Zijn er op de Pabo’s specialisten kleuteronderwijs? Ik zou graag met hen in contact komen!
JM

Een heel goed bericht. Als je goed observeert weet je net zo veel, zo niet meer. Maar wie leert dat de nieuwe leerkrachten, de Pabo’s ???
Leer hen in te spelen op de kinderen en ontwikkeling van het kind.
CV

J en C , mijn ervaring van de laatste jaren is dat opleidingen breder zijn geworden en minder specialistisch.
Door mijn boekjes breng ik, als ex kleuterleidster, iets in de praktijk terug op het gebied van taalontwikkeling maar ik zou het ook kunnen doen op het vlak van muzikale vorming en spel. Veel opleidingen komen er niet meer aan toe of hebben de kennis niet meer in huis.
En ja….een goede juf heeft de toetsen niet nodig die ziet wel wat nodig is en waar een kind extra zorg/aandacht nodig heeft.
JS

Beste J,
Worden jouw boekjes op de Pabo gebruikt? Heb jij misschien contatct met Pabo’s? Of heeft de werkgroep er contacten. Ik stel mij voor dat we moeten beginnen met beter, gerichter, inderdaad specialistischer les geven op de Pabo. Opbouwen en onze kennis doorgeven aan jonge mensen.
JM

Beste oud-kleuterjuffen en meesters,
Vroeger hadden we een leerling-volgsysteem. Je wist heel veel van de kleuters
op veel gebieden en je keek als juf of een kind toe was om te gaan leren. Er was een ontspannen sfeer in de klas en je was als juf een duizendpoot, want heel veel verzon je zelf. Een kind dat emotioneel of verstandelijk of motorisch nog niet rijp was om te gaan leren in groep 3 bleef lekker een jaartje rijpen in de kleuterklas en na een jaartje zat hij of zij meestal beter in zijn vel en verliep de overgang naar groep 3 wel goed.
Nu moet alles snel en ik merk dat deze vaak jongere kinderen in bv.groep 4 zich nog gedragen als kleuters. Hoe zou dat toch komen? Er zitten kinderen in mijn groep (4) van 6 jaar en deze zijn vaak zeker niet dom. Dit waren vroeger de kinderen die twee en een half jaar kleuterden en die het heel goed deden in de klas. Maar nu zijn de bijna 6 jarigen emotioneel nog heel erg jong. Ik vind het soms echt zielig. Dit gaat zeker ten koste van hun prestaties van hun verdere schoolloopbaan.
Ik denk dat het een verkapte bezuinigingsmaatregel is geweest. Een kind dat nog 6 jaar moet worden in groep 3 loopt vaak op zijn tenen. Hoe snel kan een kind de basisschool doorlopen met alle gevolgen van dien, helaas. Volgens mij hoef je hiervoor geen psycholoog of minister te zijn om dit te zien. Herkennen meer juffen of meesters dit ook?
WS

Beste W…je hebt helemaal gelijk, want juist de kinderen die veel te snel naar groep 3 overgaan lopen hun verdere schoolcarrière op hun tenen. Maar…mijn ervaring is dat ook heel veel ouders erop staan dat kinderen naar groep 3 gaan, ondanks het advies van de leerkrachten. Ouders zien het jaartje ‘extra kleuteren’ als ‘zitten blijven’ in plaats van ‘kansen zien voor hun spruit’….en ‘zitten blijven’ is een blamage voor kind maar vooral voor de ouders. Ouders die de druk bij hun jonge kinderen opvoeren (je moet lezen, je moet letters kennen, je moet…. je moet) zien we veelvuldig om ons heen….erg jammer want laat dat jonge kind lekker spelen en de wereld om zich heen ontdekken…die druk komt later wel en dan is het vroeg genoeg.
TT

Beste T, Dank je wel voor je positieve reactie. Ik denk ook dat het voor ouders zo’n eer is dat hun kleine jongen of meisje al naar de volgende groep mag, dat ze helemaal blind zijn voor de gevolgen. Helaas spreek ik uit ervaring. Wat goed dat de oud-kleuterjuffen zo’n heldere kijk hebben op het onderwijs.
WS

Geweldig , het bericht van afgelopen dinsdag. Proficiat voor de Steun en Werkgroep. En nu inderdaad maar hopen dat besturen en directies en pabo’s wakker geschud zijn en ook daadwerkelijk hiermee aan de slag gaan.Kijken naar de ontwikkeling van een kleuter en hierop in kunnen spelen ,elke kleuter volgen in zijn /haar ontwikkeling, respecteren dat een kleuter zich wil ontwikkelen door spel, zien ,voelen, ruiken,ontdekken wat er in die wereld om hem/haar heen gebeurd,daar hebben wij geen toetsen voor nodig. Terug naar de ontspannen sfeer in de kleutergroep en niet dit moet,dat moet, er moet weer rust in het onderwijs komen.! Ieder kind ontwikkeld zich op zijn/haar eigen tempo, laat het jonge kind weer heerlijk spelen.
EB

echt geweldig…we hebben er binnen de Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst op alle mogelijke manieren aandacht aan besteed.

Chapeau!!!
IR

Wat is het allemaal waar wat jullie schrijven ik sluit me hier voor 100% bij aan. Wat jammer dat ouders maar soms ook collega’s of schoolleiders de inzet en kwaliteiten van de kleuterjuffen zo onderschatten. Gelukkig mogen we de cito laten voor wat het is. We mogen de aan ons toevertrouwde kinderen begeleiden observeren en in kaart brengen zodat wij ze verdet kunnen brengen naar een volgende fase in hun leven en hierbij gebruik maken van onze creativiteit, inzicht en kennis.
KD

(Linkedin – Kleuteronderwijs)

 

7 reacties

 • SG

  Hoe krijgen de inspecties de denkomslag?
  Een petitie zou goed zijn

 • SG

  Ik ben dan wel geen klosser, maar gedraag me wel zo 😉 Ik heb mij al jaren geërgerd aan die vreselijke toetsen. Op onze school gebruiken we het observatiestysteem Kijk! Een eerlijk systeem dat naar het individuele kind kijkt. Dus niet naar een klas als totaal en het kind dan als een gemiddelde ziet. Ik ben erg blij met dit systeem. Natuurlijk zitten er ook wel puntjes in waar ik niet helemaal achter kan staan, maar over het algemeen ben ik er zeer tevreden over. Ik zit al 15 jaar bij kleuters en wil graag kleuterjuf bljven. En laat die kinderen kleuter mogen zijn.
  Bij ons stromen ze in, in een groep 0. Kinderen die na 1 oktober binnen komen doen dus groep 0-1-2 Kunnen ze lekker lang kleuteren. Maar helaas zitten er i.d.d steeds meer ouders tussen die hier geen genoegen meer mee nemen. Waarom moeten al die kinderen toch zoveel presteren?
  Ooit zei een collega: als ze zo snel doorgaan worden goede leerlingen geen vwo’ers maar havo’ers……
  Laten we ons blijven inzetten om heerlijke kleuters te blijven behouden in Nederland. Dat voorkomt een hoop leed in hogere groepen!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *