Motie ingediend over het kleuteronderwijs

Motie ingediend over het kleuteronderwijs, waarin de WSK wordt genoemd.
Wil je dit bericht zo breed mogelijk verspreiden?

 

Tekst motie kleuters:
Motie kleuters
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat kleuters in ons onderwijssysteem in toenemende mate worden benaderd als schoolkind in plaats van kleuter;
Overwegende dat overheden, schoolbesturen en methode ontwikkelaars regelmatig stimuleren om kleuters al formeel te laten leren, terwijl kleuterleerkrachten, ontwikkelingspsychologen en andere deskundigen waarschuwen voor nadelige effecten en pleiten voor voorwaardenscheppend onderwijs;
Verzoekt het kabinet om bij de vervolgstappen met betrekking tot curriculumontwikkeling die verband houden met kleuters, specifieke aandacht te geven aan hun ontwikkelingsfase, bijvoorbeeld door de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) daar bij te betrekken,
En gaat over tot de orde van de dag.

89 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *