Dit kan zo echt niet langer doorgaan en duren!!

Geacht kamerlid,

Op 21 februari zond De Monitor een programma over de problemen in het kleuteronderwijs uit (www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827). De uitzending legt de misstanden die al jaren in het kleuteronderwijs heersen, bloot. Dit kan zo echt niet langer doorgaan en duren!!

Wij (lees Onderwijs-Nederland) zijn met elkaar verantwoordelijk om jonge kinderen het onderwijs te geven dat ze nodig hebben om tot een goede ontwikkeling te komen. Vandaag de dag lijkt het er zéér op dat wij in plaats van naar het (brein van het) jonge kind te kijken, uit zijn op het behalen van doelen. Ik las pas ergens een heel mooi stukje tekst, die haar oorsprong kent in de eeuwenoude sufische wijsbegeerte en ik wil deze u niet onthouden omdat ik het zeer toepasselijk vind op wat er denk ik in het kleuteronderwijs gebeurd is :

De kracht van de doelstelling is scheppend en opbouwend en tóch is zij het juist die de in wezen onbegrensde groei beperkt.

Met andere woorden, het stellen van doelen is een nobel streven maar heeft de neiging de natuurlijke ontwikkeling en potentie van de mens (ook de héle jonge, uiteraard) compleet uit het oog te verliezen. Daarmee streeft zij haar doelen voorbij in plaats van dat ze bereikt kunnen worden. Het pad wordt dus niet geëffend maar versperd.

Ik verzoek u dringend een grondig onderzoek in te stellen naar het beleid ten aanzien van  kleuteronderwijs – in de vorm van een hoorzitting of anderszins – en hoop van harte dat de kwaliteit van het kleuteronderwijs hersteld mag worden. De tijd is er rijp voor.

Vragen die in uw onderzoek aan bod kunnen komen zijn (ik heb ze niet van mijzelf, maar van die gewéldige Werk en Steungroep Kleuteronderwijs):

  • Wat is de rol van de Inspectie van het Onderwijs in dit proces? Over de hele linie wordt verwezen naar haar (af)dwingende positie binnen dit geheel, maar zij blijft dat ontkennen en verwarring zaaien ten aanzien van haar concrete eisen en activiteiten.
  • Wat is hierin de rol van pabo’s? Stagiaires en pas afgestudeerden weten weinig tot niets van kleuters en bevorderen daardoor schadelijke effecten.
  • Wat is de rol van schoolbestuurders? Velen zijn geen leerkracht (geweest) maar zetten ondanks hun gebrek aan kennis over kleuters en hun ontwikkelingsbehoeftes tóch eenzijdige en opbrengstgerichte beleidslijnen uit. Leerkrachten worden hierbij als deskundigen gepasseerd maar moeten dat beleid als werknemers wel uitvoeren.
  • Wat is de rol van de PO-Raad? Op ‘inspiratiebijeenkomsten’ voorziet die raad schoolbestuurders van informatie die ze niet of onvoldoende op waarde kunnen schatten maar die wel de basis vormen waarop ze beleidslijnen uitzetten.
  • Wat is de rol van de Onderwijsraad? Hoe zijn de adviezen tot stand gekomen om kleuters als schoolkinderen te benaderen en peuters als kleuters en waar zouden die adviezen op gebaseerd moeten zijn?
  • Wat is hierin de rol van het Cito (en soortgelijke testbedrijven)? In hoeverre stellen de vragen van deze toetsen normen voor de lesinhouden van de verschillende vakken?
  • Wat is de rol van interne begeleiders? Zij zijn de verantwoordelijken voor de zorg binnen de scholen en dienen die ook tegenover de Inspectie van het Onderwijs te motiveren.

Ik vraag u allen nogmaals uw beleid te onderzoeken. Ik wens u daarbij van harte alle wijsheid en inzicht toe, in het belang van alle kleuters in Nederland, vertrouw ik jullie het juiste te doen.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Sanne Kievits, groepsleerkracht van kleuters

80 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *