Een uitnodiging van de W.S.K.

Een groeiende groep kleuterleerkrachten en onderwijsspecialisten maakt zich sterk voor kleuterklassen, waarin een kleuter weer kleuter mag zijn. De W.S.K. www.wegwijs.in/kleuteronderwijs telt op dit moment zo’n 1000 leden. De belangrijkste aandacht- en werkpunten zijn:

 • Een kleuter is geen schoolkind, Leesinstructie en letterkennis hoort thuis bij kinderen, die neurologisch en psychologisch de fase van het jonge schoolkind hebben bereikt.
 • De ontwikkeling van een kleuter zou gevolgd moeten worden door observaties en, als dat nodig is, proeven. Het toetsen van kleuters is niet zinvol.

De W.S.K. probeert dit te bereiken door in gesprek te gaan met politici, bestuurders en inspectie.

Kijken naar kleuters

Zaterdag 21 mei organiseert de W.S.K. voor de zesde keer een inspiratiedag.

Wat we met deze bijeenkomst vooral willen bereiken is dat je, door gebruik te maken van de gezamenlijke kennis en ervaringen van andere aanwezigen, een goed afgewogen keuze kunt maken als je op het punt staat een nieuw leerlingvolgsysteem aan te schaffen, maar ook om het gebruik van jouw leerlingvolgsysteem te optimaliseren. Met elkaar inventariseren we hoe we op een adequate en efficiënte manier de ontwikkeling en persoonlijke groei van het kind kunnen registreren met de intentie het onderwijs voor dit kind te optimaliseren.

De bedoeling van het werken met een leerlingvolgsysteem is, dat je beter naar kinderen gaat kijken, zoals je met een flora of vogelgids beter naar de natuur leert kijken. De gegevens uit de observaties geven inzicht in de ontwikkeling van het kind en kunnen richting geven aan gesprekken die je hebt met ouders en collega’s.

Deze dag zal draaien om een aantal vragen, zoals:

 • Welk leerlingvolgsysteem gebruik jij?
 • Hoe gebruik je dit, ga je uit van observaties? Van proeven? Hanteer je toetsmomenten?
 • Vul je alles in of hebben jullie er je eigen draai aan gegeven?
 • Is in dit leerlingvolgsysteem gewaarborgd dat een kleuter een kleuter mag zijn?
 • Wat zijn de sterke en de zwakke punten?

Globaal zal de dag er als volgt uitzien:

 • Inleiding door Dick Bruin over het doel van het volgen en vastleggen van de ontwikkeling van het kind. Voor wie, wat, waarom, hoe? Welke afwegingen zijn van belang?
  (Dick Bruin is directeur van de Parcivalschool in Hoorn en deelnemer aan de onderwijsraad in de gesprekken over het verantwoorden van onderwijs.)
 • Rondetafelgesprekken, waarbij de groep wordt samengesteld aan de hand van het door jou gebruikte of gewenste registratiesysteem.
 • Film ter inspiratie.
 • Forumdiscussie.

Datum: 21 mei 2016
Tijd: 10.30- 16.00 uur. Inloop vanaf 10 uur
Plaats: Willibrordschool, Pastoor Ohllaan 28, 3451CC in Vleuten
Lunch: Zelf verzorgen

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *