6e inspiratiedag in Vleuten

Afgelopen zaterdag zijn we (alweer) gastvrij ontvangen in de Willibrordschool in Vleuten. Het onderwerp was deze keer “Kijken naar kleuters” Het oorspronkelijke plan was, om uitgevers van verschillende volgsystemen uit te nodigen om de voor- en nadelen van hun systeem toe te lichten. We zijn daarom begonnen met een enquête onder de leden om te weten te komen welke systemen gebruikt worden en hoe dat bevalt. Naar voren kwam, dat eigenlijk niemand tevreden was. De voornaamste klachten waren, dat het teveel tijd kostte, dat niet gemeten werd wat men wilde weten en dat het volgsysteem daardoor een papieren tijger bleef, waar ook te weinig mee gebeurde.

We hebben daarom besloten de dag te gebruiken om de leerkrachten zelf aan het woord te laten en zo van elkaar te leren. Waarom gebruik je eigenlijk een leerlingvolgsysteem? Wat wil je weten en waarom? En hoe verzamel je de gegevens?

In de ochtend vertelde Dick Bruin, directeur van de Parcivalschool in Hoorn en adviseur van de onderwijsraad op inspirerende wijze, hoe er op zijn school omgegaan werd met het verantwoorden van het onderwijs, waarbij het kind uitgangspunt is. Ook het tribant verantwoorden kwam ter sprake: een manier van kijken naar kinderen, waarbij naar de kwalitatieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling gekeken wordt op drie niveaus,.

Hoe ontwikkelt het kind zich ten opzichte van het gemiddelde kind van die leeftijd? Hoe ontwikkelt het kind zich in deze klas op deze school en hoe ontwikkelt dit kind zich te opzichte van zichzelf?

Daarna werd er In de werkgroepen flink gediscussieerd. Er bleken vele wegen naar Rome te zijn. De bevindingen werden op flappen genoteerd en na de pauze in de grote kring gepresenteerd. Het is de bedoeling, dat er de volgende week op de ledensite van de WSK verslag gedaan wordt van wat er in de werkgroepen naar voren is gekomen.

De middagpauze was zonnig en vruchtbaar door de vele onderlinge gesprekken. We konden even genieten van een film, die opgenomen was in de Willibrordschool en na het presenteren van de uitkomsten van de werkgroepen, was er nog ruimte om vragen te stellen. Een belangrijke vraag was, welke plek de ouders in zouden moeten nemen in dit hele gebeuren.

We sloten af met een glaasje wijn of sap en een knabbeltje. Bij de kerngroep borrelden al weer nieuwe plannen op om een handreiking te maken voor leden, waarmee je voorkomen kan , dat inspectie, bestuur en ministerie naar elkaar blijven wijzen, zodat registratie systemen, die wettelijk niet verplicht zijn op je school toch moeten. Hierover later meer.

 

IMG_0033 IMG_0034 IMG_0040 IMG_0086 IMG_0005 IMG_0020

 

 

Meer foto’s bekijken? Ga naar de ledensite!

22 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *