Bezoek WSK aan VVD-woordvoerster basisonderwijs

Op 21 april 2016 is de WSK op bezoek geweest bij het kamerlid Karin Straus (VVD).

We wezen op de samenhang tussen de zeven punten van onze brief van 27 februari (klik hier voor de brief) en benadrukten de noodzaak voor een onderzoek.

Op grond van artikel 23 van de Grondwet kan de overheid een pabo niet voorschrijven dat en hoe ze moet differentiëren naar ‘jong kind’ – ‘ouder kind’.

De staatssecretaris schrijft in zijn brief van 4 april (Klik hier voor de brief) dat het percentage zittenblijvers, ook in de onderbouw, moet dalen naar 1,5% in 2020. De WSK is tegen elk streefpercentage zittenblijvers en tegen dit percentage in het bijzonder.

 

Lees hieronder het verslag.


2016-01-01-wsk-logo-300x200Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs

Verslag van de bijeenkomst van Karin Straus (VVD), Gerda en Ewald op 21 april 2016

We zijn heel hartelijk ontvangen door Karin Straus. Zij is woordvoerder onderwijs in de VVD-fractie.

We wijzen op het belang van de brief van de WSK van 27 februari aan OCW en benadrukken de noodzaak voor een onderzoek.

Op het inspectievlak is er een verandering op komst. Mevr. Straus meende vanaf 1 januari 2017.

We kaarten het Rondetafelgesprek aan waartoe de Commissie OCW heeft besloten.
De WSK zal worden uitgenodigd. Tevoren mogen we onze standpunten uiteenzetten op 1 tot 2 A4’tjes en aan het begin van het Rondetafelgesprek mogen we gedurende 1 tot 2 minuten de kern van ons standpunt uiteenzetten. Daarna zal een open, informatief gesprek plaatsvinden. Uit een Rondetafelgesprek kan een onderzoek voortvloeien.

We schetsen het belang van de kleuterfase omdat het kind daarvóór in een magische wereld leeft, waarvan het magische gehalte in de loop der fasen afneemt, en daarna in de realiteit, waarvan het realistische gehalte in de loop van de fasen toeneemt: de kleuter leeft in een tussenfase tussen magisch en realistisch, die we kunnen omschrijven als de sprookjeswereld. Deze fase is de basis voor de verdere schoolloopbaan waarin het kind in toenemende ook op school kennis maakt met de werkelijkheid. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kleuters nog niet toe zijn aan het schoolse leren, maar moeten ontwikkelen van binnenuit.

De regering heeft niet veel invloed op de inhoud van het onderwijs. De differentiatie ‘jong kind’ – ‘ouder kind’ op de pabo’s moeten de regering en de Tweede Kamer op grond van artikel 23 overlaten aan de pabo’s zelf. Daarop spreken wij onze verbazing en betrekkelijke wanhoop uit: het kan en mag niet zo zijn dat er nog vele jaren pabo’s zullen zijn die stagiaires naar scholen stuurt en leerkrachten aflevert, die weinig tot niets weten van het specifieke van de kleuter.

Karin Straus wijst op het belang van een grote vertegenwoordiging van kleuterleerkrachten zoals in de WSK, maar heeft voortaan liever geen lange brieven meer van WSK-leden. Één brief van de kerngroep van de WSK acht ze veel doeltreffender. Een bundeling van brieven enz. zou beter plaatsvinden door de WSK en vervolgens worden aangeboden met een begeleidend schrijven. Ze noemde het risico van te veel brieven op persoonlijke titel; door de werkdruk op het ministerie zou de kans groot zijn dat deze terzijde worden gelegd en niet gelezen.

We brengen naar voren dat we het waarderen dat Sander Dekker zich in zijn brief van 4 april uitlaat in termen van ontwikkelingsfasen en dat elk kind zijn eigen ontwikkelingstempo heeft, maar begrijpen niet waarom hij zich ook uitlaat in termen van streefpercentages zittenblijvers. De WSK is tegen elk streefpercentage in dezen en tegen de 1,5% voor 2020 in het bijzonder. Dit percentage is haar niet bekend.

Karin wijst ons op de berichten van de afgelopen dagen over laaggeletterdheid en vraagt ons of wij kunnen onderbouwen dat goed kleuteronderwijs in de toekomst laaggeletterdheid kan verhinderen. Wij geven aan dat we dit kunnen en tot actie zullen overgaan. Misschien kan dit een punt zijn in het Ronde tafel overleg.

De kerngroep heeft een brief met opgesteld met de punten die we met haar wilden bespreken. We laten deze bij haar

achter. Ze geeft aan dit op prijs te stellen. De brief maakt onderdeel uit van het dossier WSK en onderwijs aan kleuters.

12 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *