Kerndoelen en kleuters gaan niet samen… (26)

Kerndoelen en kleuters gaan niet samen, dat vindt Denny. Ook zij is een kleuterleerkracht met de KLOS opleiding die boos en eigenlijk verdrietig is over het feit dat de inspectie voorbij gaat aan de essentie van kleuteronderwijs:
“Vorig jaar werden we binnen de stichting waarin ik werkzaam ben geconfronteerd met een grote hoeveelheid toetsen die, conform het algemeen bestuur had beslist, moeten worden afgenomen bij kinderen in groep 1 en 2. Met leedwezen conformeerde ik me naar de wens van de directie maar ik kon wel huilen om daar die kinderen te zien ploeteren achter een boekje met een kaartje en een potlood. Allemaal omdat de opbrengsten van ons onderwijs beter in kaart moeten worden gebracht. Daar komt bij dat we binnen ons rooster een groot accent moesten gaan leggen op taalactiviteiten. De kinderen moeten inmiddels 20 letters kennen om naar groep 3 te kunnen gaan. Ik bracht regelmatig bij anderen ter sprake dat kleuters zich ontwikkelen als ze daar aan toe zijn en dat al dat sturen geen effect heeft. Met de invoering van de groepsplannen is voor mij de maat vol. Alles draait alleen nog om het opzoeken wat kinderen wel kunnen en niet kunnen en het op basis daarvan plannen maken om er voor te zorgen dat kinderen bepaalde kerndoelen wel beheersen. Maar zo werkt dat niet bij kleuters. Ze hebben de tijd nodig om in een leerrijke omgeving te kunnen experimenteren, te onderzoeken wie ze zijn en wat ze kunnen. Natuurlijk moeten wij als leerkrachten aansluiten bij die belevingswereld van kinderen en niet voortdurend met de gedachte worstelen dat hier geen tijd meer voor is omdat er weer een rekenlesje moet worden geoefend.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *