Voor mijn lieve juf/meester…

De Werk-en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) wil het beste voor de kleuters in Nederland.

Volgens de WSK heeft elke kleuter in Nederland recht op een echte kleuterleerkracht!

Wij willen dus graag jou mening horen als leerkracht van een kleutergroep en vragen je daarom onderstaande korte vragenlijst in te vullen.
Onder de vragenlijst laten we zien wat het doel is van de WSK voor ons kleuteronderwijs!!!

[ninja_form id=6]

WSK : PABO-specialisatie ‘het jonge kind’
De Werkgroep maakt zich sterk voor een specialisatie aan de PABO in ‘het jonge kind’ en ‘het oudere kind. De Werkgroep is van mening dat in de specialisatie ‘het jonge kind’ de psychologische ontwikkeling uit de inleiding centraal dient te staan. Zij is van mening dat een substantieel deel van het aantal lesuren dient te worden gegeven door (gewezen) kleuterleerkrachten. Zij wil dat te verwerven kernvaardigheden het observeren en voorwaardenscheppende begeleiding van vrij spel zijn. De stageperiode bij ‘het jonge kind’ dient daarom ongeveer een derde van het aantal opleidingsuren te beslaan.

KLIK HIER voor alle doelstellingen van WSK-Kleuteronderwijs

2 reacties

  • Hanneke

    Daar ben ik het helemaal mee eens!! En deze vaardigheden vragen een aparte opleiding binnen de PABO!
    Zodat ze weer leren dat een kleuter spelend leert in een uitdagende omgeving in zijn eigen tempo, waarbij er aandacht is voor de rijping van de kleuter

  • Simone

    Mee eens! Een kleutergroep vraagt om een eigen didactiek en pedagogische aanpak. Kleuters zijn GÉÉN schoolkinderen! Spelen moet centraal staan, is een doel op zich. Spelenderwijs binnen hun belevingswereld werken aan de leerdoelen, voorlopers van methodes gauw in de prulkenbak gooien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *