Rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over afnemende leesvaardigheid in het basisonderwijs

Morgen, 23 september, houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de afnemende leesvaardigheid in het basisonderwijs. Namens de WSK gaat Ewald van de kerngroep ernaartoe.

We hebben ons standpunt in twaalf punten uiteengezet. De belangrijkste zijn:

  • Het is een feit dat de leesvaardigheid zich van binnenuit en in fasen ontwikkelt: de kleuter hakt en hakt-en-gist; het jonge schoolkind hakt-en-plakt en leest onmiddellijk.
  • Er zijn twee visies op lezen en leesonderwijs: volgens de WSK ondergaat lezen een psychologische ontwikkeling; volgens de meeste onderwijskundigen bestaat die ontwikkeling niet en kan elk kind met (directe) instructie leren lezen.
  • Er zijn ook twee visies op voorbereidend leesonderwijs aan de kleuter: volgens de WSK is spelen met klanken en vormen optimaal voorwaardenscheppend onderwijs; volgens de anderen zijn lettertraining, alfabet opzeggen, eenvoudig lezen en dergelijke zinvol.
  • De visie die de leesontwikkeling en dus ook leesrijpheid ontkent, bepaalt het beleid en de pabo-opleidingen en heeft tot de afnemende leesvaardigheid en leesmotivatie geleid.

Onze twaalf standpunten staan uitvoerig op https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03863. Daar staan ook bijdragen van andere genodigden.
Het rondetafelgesprek is te volgen op https://debatdirect.tweedekamer.nl/ en later te bekijken op https://debatgemist.tweedekamer.nl/.

Hoort, zegt het voort! Hopelijk komt dit rondetafelgesprek goed kleuteronderwijs ten goede.

De kerngroep

 

2020-09-23 ervaringen en standpunten van de WSK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *