Directe Instructie (DI) (5) Leuk hoor al die theorie, maar werkt het in de praktijk ook?

Volgens aanhangers van DI prijzen leerkrachten de praktische toepasbaarheid van DI aan en wijzen ze op de grote effecten op het leren van hun leerlingen.

 

De WSK daarentegen stelt:

Het succes van DI moet gerelativeerd worden.[1] 

 

Meer over deze passage lezen? Ga naar (doorklik naar wat hieronder staat).

 

= = = = =

(bij doorklikken komt men op deze webpagina)

 

Directe Instructie (DI), passage 5

recht gedrukt en niet ingesprongen: Schmeiers tekst

      schuin gedrukt en ingesprongen: de reactie van de kerngroep van de WSK

DI = Directe Instructie; OVO = OntwikkelingVolgend Onderwijs of aansluitend onderwijs

 

Leuk hoor al die theorie, maar werkt het in de praktijk ook?

Leerkrachten in Nederland prijzen de praktische toepasbaarheid en de grote effecten op het leren van hun leerlingen. Van het boek ‘Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor een goede les’ zijn inmiddels meer dan negen drukken verschenen en het boek staat sinds het verschijnen in 2015 in de onderwijsboeken top 10. Veel scholen werken dan inmiddels ook volgens de principes van DI.

De landelijke media besteden aandacht aan EDI. In nrc wordt basisschool Al Ihsaan geportretteerd waar dankzij directe instructie de leerresultaten sterk verbeterden. Ondanks een leerlingpopulatie met meer dan 25% leerlingen van laagopgeleide ouders, behoort de school tot de 10% best presterende scholen. De Alan Turingschool is een erkende EDI-school. Ook bieden diverse leerkrachten een kijkje in hun EDI-les.

 

      5.1  Schmeiers boek ‘Expliciete Directe Instructie’ (2020) is inderdaad een groot verkoopsucces. Dat komt mede doordat een gezaghebbende leesdeskundige het aanbeveelt. Deze doet echter al vele jaren aanbevelingen op het gebied van het leesonderwijs, die door de overheid zijn opgevolgd maar die niet hebben kunnen verhinderen dat de leesvaardigheid en de leesmotivatie in die periode zijn gedaald. Hetzelfde geldt voor het trainen van letters bij kleuters, ongeacht of ze daar rijp voor zijn of niet.

 

      5.2  Op het artikel over Al Ihsaan gaan we niet in omdat het meeste al in onze huidige reactie is gezegd. Mocht u er een vraag over hebben, laat ons die dan weten. De doorkliks naar de Alan Turingschool en naar ‘een kijkje in hun EDI-les’ werken op 20 januari 2021 niet meer.

 

      5.3  Samengevat: Het succes van Schmeiers boek is er mede dankzij aanbevelingen van gezaghebbende personen binnen het onderwijs. Het succes van DI moet gerelativeerd worden.[2] 

 

      Behoefte aan verdieping? Ga naar het DI-artikel en lees over EDI-lessen in §4 (leesonderwijs op DI-basis; p.6-12), §9.2 (EDI-les in het algemeen; p.34), §9.3 (lees- en schrijfonderwijs op EDI-basis; p.34-36), §9,3, d (deel van een EDI-spellingles; p.36), §9.4, e (EDI-les voor het bepalen van de eerste klank van een woord; p.37-38), §9.4, f (EDI-les over het vinden van de buurgetallen van een getal; p.38-39), §9.4, j1 (EDI-rekenles voor groep 1; p.40) en §9.4, j2 (EDI-les over fonemisch bewustzijn voor groep 2; p.40-41).

 

 

[1]     Zie ook ‘Directe instructie zaligmakend?’ (door 502 Vlaamse lerarenopleiders ondertekend!), De Standaard, 30 mei 2020 (van internet geplukt op 18 januari 2021) en ‘Expliciete directe instructie is minder effectief dan het lijkt’, ScienceGuide, 3 juni 2020 (van internet geplukt op 10 januari 2021).

[2]     Zie ook ‘Directe instructie zaligmakend?’ (door 502 Vlaamse lerarenopleiders ondertekend!), De Standaard, 30 mei 2020 (van internet geplukt op 18 januari 2021) en ‘Expliciete directe instructie is minder effectief dan het lijkt’, ScienceGuide, 3 juni 2020 (van internet geplukt op 10 januari 2021).

 

 

Wil je de negen passages lezen en de reactie van de WSK op alle negen?
<<KLIK HIER>>

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *