Directe Instructie (DI) (7) En de pabo’s dan?

Volgens aanhangers van DI is DI heel populair onder pabo-studenten, maar doen de meeste pabo’s er weinig tot niets aan. Aan een volledig universitaire lerarenopleiding basisonderwijs is DI belangrijk omdat de universiteit onderwijs op basis van wetenschappelijke inzichten belang vindt.

 

De WSK daarentegen stelt:

Over pabo’s en DI geeft Schmeier een onduidelijk beeld. Met de WSK-brochure ‘Minimale competenties voor de beginnende kleuterleerkracht’ versterken pabo’s hun opleidingen.

 

Dat DI heel populair is onder pabo-studenten, is de WSK niet bekend. Mocht het kloppen, dan zouden we willen weten of ze ook kennis hebben kunnen maken met OntwikkelingsVolgend Onderwijs.

 

Pabo’s, universitaire en niet-universitaire, versterken hun wetenschappelijke grondslag door zich te laten inspireren door de WSK-brochure ‘Minimale competenties voor de beginnende kleuterleerkracht’.

 

 

recht gedrukt en niet ingesprongen: Schmeiers tekst

      schuin gedrukt en ingesprongen: de reactie van de kerngroep van de WSK

DI = Directe Instructie; OVO = OntwikkelingVolgend Onderwijs of aansluitend onderwijs

 

En de pabo’s dan?

Directe Instructie is zeer populair onder pabo-studenten, maar de meeste pabo’s hebben het eerder genoemde boek niet op de verplichte literatuurlijst staan. Wetenschapper John Hattie zegt hierover: “Iedere keer als ik een lezing verzorg voor pabo-studenten, merk ik dat de studenten zijn geïndoctrineerd met het mantra dat DI slecht is en ontdekkend leren goed. Als ik ze de meta-analyses laat zien waaruit blijkt dat DI zeer effectief is, dan zijn ze stomverbaasd en soms ook kwaad dat ze zo zijn opgezet tegen DI.”

Op de eerste volledig universitaire lerarenopleiding basisonderwijs van de Radboud Universiteit is DI een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. De universiteit vindt het belangrijk dat toekomstige leraren hun handelen baseren op wetenschappelijke inzichten.

 

      7.1  Dat DI zeer populair is onder pabo-studenten, is een uitspraak waar we graag een bewijs van zouden willen zien. Maar zelfs als het aantoonbaar juist is, zouden we willen weten of en, zo ja, in hoeverre ze ook met OVO kennis hebben kunnen maken.

 

      7.2  Schmeiers woorden ‘het mantra dat DI slecht is en ontdekkend leren goed’ is een onjuiste vertaling van Hatties woorden ‘the mantra “constructivism good, direct instruction bad”’.

         Het woord ‘constructivisme’ heeft twee grondbetekenissen.[1] Schmeiers vertaling valt daarom te verdedigen als Hattie op ‘psychologisch constructivisme’ doelt, maar dan is zijn zin een waarheid en geen mantra. Ze valt niet te verdedigen als Hattie op ‘sociaal-constructivisme’ doelt want ‘ontdekkend leren’ van OVO is niet sociaal-constructivistisch. We zien hier weer Schmeiers onscherpe beeld van ontdekkend leren (zie 6.1).

 

      7.3  De doorklik naar de lerarenopleiding basisonderwijs van de Radboud werkt op 20 januari 2021 niet meer. Als deze opleiding inderdaad DI op het programma heeft staan, dan kan ze haar wetenschappelijke inzichten verbeteren door OVO er ook in op te nemen en zo haar studenten kennis te laten maken met de algemene onderwijsvorm van OVO en met het verband tussen OVO en DI.

 

      7.4  Pabo’s versterken hun wetenschappelijke grondslag door zich te laten inspireren door de WSK-brochure ‘Minimale competenties voor de beginnende kleuterleerkracht’.

 

      7.5  Samengevat: Over pabo’s en DI geeft Schmeier een onduidelijk beeld. Met de WSK-brochure ‘Minimale competenties voor de beginnende kleuterleerkracht’ versterken pabo’s hun opleidingen.

 

      Behoefte aan verdieping? Ga naar het DI-artikel, zoek onder de trefwoorden ‘constructie’, ‘constructivisme’ en ‘constructivistisch’ en/of lees §3 (wetenschappelijke grondslag van OVO en ontbreken daarvan in DI; inferentiële statistiek; tests en andere psychometrische instrumenten; trainen van niet-rijpe kinderen; p.2-6).

 

 

[1]     1. Psychologisch constructivisme: kennisverwerving is een individueel proces en wordt een sociaal product, bijvoorbeeld doordat een kind LIP uiteindelijk als ‘Lip’ leest, net als de lezers in zijn omgeving; de WSK en OVO onderschrijven psychologisch constructivisme en ontdekkend leren valt eronder.

  1. Sociaal-constructivisme: kennis zou een sociaal proces én product zijn; hier valt Schmeiers eigen ‘ik-wij-jullie-jij’-model onder: kennis zou van de leerkracht op de kinderen overgaan; dit is echter geen houdbare gedachte; zie de vorige alinea.

 

 

Wil je de negen passages lezen en de reactie van de WSK op alle negen?
<<KLIK HIER>>

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *