Brief WSK aan alle Kamerleden met PO en/of pabo in portefeuille

Beste allemaal,

Op maandag 24 mei 2021 hebben we alle Kamerleden met PO en/of pabo in portefeuille bijgaande brief toegezonden.
Er staan drie punten in:

  • verbod op kleutertoetsen van Cito en andere testproducenten;
  • de pabo-differentiatie ‘Jong Kind’-‘Oude Kind’;
  • directie en leerkrachten worden weer verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Zie hieronder.

Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de WSK

KLIK HIER om de brief te downloaden


1. We verzoeken u te bevorderen dat in het nieuwe regeerakkoord wordt vastgelegd dat voor de kleuters nog slechts observaties en ontwikkelingspsychologisch genormeerde proeven zijn toegestaan.

Meer in het algemeen pleiten wij voor het terugtrekken van de opdracht om kleuterobservatie-instrumenten te laten beoordelen door instanties die alleen met summatieve toetsen bekend zijn zoals de Expertgroep, het CvTE en het RCEC.

2. We verzoeken u te bevorderen dat de pabo-differentiatie ‘Jong Kind’ – ‘Ouder Kind’ opnieuw in het regeerakkoord zal staan, en wel met uitdrukkelijke vermelding van de psychologische ontwikkeling van het kind volgens ‘oudere peuter –> kleuter –> jong schoolkind’ als uitgangspunt.

3. We verzoeken u te bevorderen dat directie en leerkrachten van basisscholen weer verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolbestuur heeft een controlerende functie.

 

Bijlagen

 

2021-05-24 brief WSK aan Woordvoerders Tweede Kamer PO en pabo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *