Help de kleuter…. en de kleuterleerkracht van nu

  • wat staat jou in de weg om op verantwoorde wijze goed kleuteronderwijs te  kunnen geven; die obstakels kunnen liggen op het gebied van de wetgeving, de onderwijsinspectie, je bestuur, je directie, de PO-Raad, het Cito, de pabo(‘s) in je regio of welke instantie in verband met je werk in het onderwijs ook maar;
  • welke wensen heb jij ten aanzien van het inspectiebezoek in de kleuterklas;
  • andere wensen en ideeën

Maandag 27 september is de Kerngroep uitgenodigd voor een gesprek met de nieuwe Inspecteur-Generaal van het Onderwijs benoemd, mevrouw Alida Oppens en met Rutger Meijer, de Directeur Toezicht PO. We hebben hen meegedeeld dat we tevoren onze leden vragen hun wensen en obstakels te beschrijven, die wij dan als agendapunt zullen inbrengen. Die terugkoppeling uit de praktijk is voor ons heel belangrijk. Wij vertegenwoordigen jullie en zijn jullie stem!

Reageer dus snel met jouw op- en aanmerkingen!!

KLIK HIER om nog meer te lezen over het gesprek WSK en nieuwe het bericht te lezen

Een reactie

  • Misschien de ontwikkelingspsychologie meer plek geven in het invullen vanonder onderwijs. De kkeuterdidaktiek , die gestoeld is op de ontwikkelingspsychologie, is een specifieke didactiek die verloren dreigt te gaan. Dat zou veel meer dan jammer zijn, temeer omdat we op dit moment, veel te veel van het jonge kind vragen. Dat zorgt voor veel gedrags-en leerproblemen. Laat groep 3 beter aansluitenbij groep 2 en laten we handelend leren ook in groep 3, een belangrijke plek geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *