Denk mee over voorzieningen voor het jonge kind

De eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling, het welzijn, de schoolloopbaan, latere keuzes en kansen in het leven. In de discussie over gelijke onderwijskansen staat een goede start voor het jonge kind dan ook nadrukkelijk op de kaart.

Nederland kent sinds decennia voor- en vroegschoolse educatie (vve) voor jonge kinderen die wat extra’s nodig hebben om een goede start te kunnen maken in het onderwijs. Deze voorzieningen kunnen gunstig zijn voor kinderen, maar het stelsel voor vve kent ook enkele knelpunten. Zo is er op veel plekken onvoldoende inhoudelijke aansluiting tussen voorschoolse educatie en kleuteronderwijs. Ook is er de kans dat kinderen met verschillende sociale achtergronden elkaar weinig tegenkomen in de voorschoolse voorziening of op de basisschool.

Advies in voorbereiding …

 

Klik hier om het bericht verder te kunnen lezen en je eventueel aan te melden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *