Steunbetuigingen

De werkgroep strijdt voor de erkenning van kleutergericht onderwijs. Hij wil ervoor zorgen dat de kleuterperiode als aparte ontwikkelingsfase opnieuw een plaats krijgt in het Nederlandse onderwijs(beleid).
De werkgroep wil een halt toeroepen aan de toename van onderwijsmethoden, programma’s en toetsen waarin van kleuters alleen maar vermeerdering van feitenkennis wordt verwacht in plaats van persoonlijke ontwikkeling.
Een liefdevolle omgeving, waarin kinderen zich op hun unieke, eigen wijze mogen en kunnen ontwikkelen en waarin de leerkracht oog mag hebben voor al hun specifieke talenten is hard nodig – deze vormt namelijk hét fundament voor een respectvolle samenleving.

Laat de kleuter weer kleuteren

Als u het eens bent met deze gedachtegang, hopen we, dat u onder het kopje ‘steunbetuiging’ uw handtekening wilt plaatsen, tevens hebt u de mogelijkheid een bericht achter te laten. Wij hebben namelijk ook uw hulp dringend nodig om de gewenste verbetering van het kleuteronderwijs mogelijk te maken.

Dank u wel.

2013-02-11 lieve meisjes

 

Meer weten?

KLIK HIER OM UW STEUN TE BETUIGEN OF CONTACT MET ONS OP TE NEMEN!

 

 

354 reacties

  • adminn

    CITO krijgt veel te veel macht. Voor kleuters er aan toe zijn moeten ze al aan allerlei eisen voldoen. Zelfs met peuters wordt al geoefend voordat ze naar de kleuterschool gaan. De juffen en ouders blijven maar oefenen, de kinderen raken gefrustreerd waardoor de eigenwaarde afneemt en ze geen zin meer hebben in school. Laat kleuters zich gewoon ontwikkelen in hun eigen tempo; en als ze er rijp voor zijn pakken ze nieuwe dingen in no-time op.

  • DH

    iedere kleuter is uniek….en mag dit zijn. Laten we vooral streven naar meer kennis en diepgang tav beleving en ontwikkeling van kleuters…bij de pabo studenten…anders gaat dit echt ten koste van het individuele kleuteronderwijs

    DH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *