Steunbetuigingen

De werkgroep strijdt voor de erkenning van kleutergericht onderwijs. Hij wil ervoor zorgen dat de kleuterperiode als aparte ontwikkelingsfase opnieuw een plaats krijgt in het Nederlandse onderwijs(beleid).
De werkgroep wil een halt toeroepen aan de toename van onderwijsmethoden, programma’s en toetsen waarin van kleuters alleen maar vermeerdering van feitenkennis wordt verwacht in plaats van persoonlijke ontwikkeling.
Een liefdevolle omgeving, waarin kinderen zich op hun unieke, eigen wijze mogen en kunnen ontwikkelen en waarin de leerkracht oog mag hebben voor al hun specifieke talenten is hard nodig – deze vormt namelijk hét fundament voor een respectvolle samenleving.

Laat de kleuter weer kleuteren

Als u het eens bent met deze gedachtegang, hopen we, dat u onder het kopje ‘steunbetuiging’ uw handtekening wilt plaatsen, tevens hebt u de mogelijkheid een bericht achter te laten. Wij hebben namelijk ook uw hulp dringend nodig om de gewenste verbetering van het kleuteronderwijs mogelijk te maken.

Dank u wel.

2013-02-11 lieve meisjes

 

Meer weten?

KLIK HIER OM UW STEUN TE BETUIGEN OF CONTACT MET ONS OP TE NEMEN!

 

 

354 reacties

 • IF

  Juist voor de kleuter geldt m.i.: Spelen is leren en ontwikkelen. Het aangaan van een relatie met de omgeving/ wereld is een proces wat je er niet in kunt stoppen, maar wat ruimte nodig heeft om er uit te kunnen komen.
  Voorwaarden scheppend aanwezig zijn is hierbij een sleutelbegrip.

  IF

 • NM

  Wat ontzettend fijn om onze inzichten te bundelen. Kleuters hebben recht om kind te zijn.

 • Hans Stroes

  Als specialist in bewegen en spelen maak ik me al vele jaren zorgen over de ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving. Kinderen bewegen en spelen steeds minder buiten en met elkaar. Behalve een snel oplopende motoriekachterstand is het ook geen toeval dat er steeds meer gedragsproblemen onder kinderen komen. En die achterstand begint al bij de onderbouw. Kleuters zijn gebaat bij veel bewegen en spelen en niet bij het steeds vroeger beginnen met cognitieve taken, waar hun hersenen nog niet rijp genoeg voor zijn. Ik ondersteun deze tegenstroming dan ook van harte.

  Met sportieve groet, Hans Stroes
  eigenaar scholings- en adviesbureau bewegingsonderwijs en MRT, Drachten

 • admin

  Ik werk nu 11 jaar in het onderwijs in groep 1-2. Wat een verschil met toen ik de KLOS deed! Het gaat mij echt aan mijn hart wat we nu van kleuters moeten eisen. De basisbehoeften komen niet eens meer voor in het onderwijs. Alles draait om de scores.Al word een kleuter eind december pas 6 en is het nog heel speels en jong in zijn gedrag, maar zijn de CITO-scores voldoende dan moet het kind toch door naar groep 3. Omdat het mij zo tegen stond ben ik de opleiding kleuter IB/RT gaan volgen om op mijn werk meer voet aan de grond te krijgen voor het welzijn en de goede ontwikkeling van een kleuter. Nu probeer ik meer aandacht te krijgen voor de ontwikkeling van het spel en de motoriek bij de kleuters. Al spelenderwijs ontwikkelen de kinderen zich prima. En is er een hapering dan is dat met spel op te vangen en niet door bijvoorbeeld de letters erin te gaan zitten drammen.
  Laat de kleuter weer spelen en kind zijn!

  IB

 • mt

  Hierbij betuig ik mijn steun aan de Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs. Ik werk zelf op een vrijeschool. Ben heel blij met het aanbieden van de petitie door de Werk-/Steungroep op 9-04-13 aan de vaste kamercommissie van onderwijs en de landelijke signalen die afgegeven worden vanuit de werkgroep.
  De specifieke kennis over de ontwikkeling van kleuters is weggelekt uit het gedachtengoed van de politiek, inspectie, helaas ook weggelekt op plekken in het werkveld en in de opleidingen.
  Je moet kleuters laten spelen ! In de kleutertijd ontwikkelt het kind voorwaarden voor het leren. Spelen is daarbij het belangrijkste didactische middel. Spelen bevordert de gezonde fysieke ontwikkeling en vormt de basis voor het latere leven. Een brede basisontwikkeling komt in het spel op natuurlijke wijze tot stand, in het vrije spel, het cultuurspel, het kringspel en andere spelvormen. Je zou kunnen zeggen: een kleuter wordt leerling als de kunst om te spelen vooraf gaat aan de kunst om te leren!
  M.T.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *