Bijeenkomst directies basisscholen – 15 januari 2014

Aan directies van basisscholen,

Zoals u weet heeft de Tweede Kamer op 5 november besloten dat de onderwijsinspectie de scores op Cito-kleutertoetsen niet meer mag gebruiken in haar beoordeling van een basisschool. Wij zijn ervan overtuigd dat het daardoor mogelijk is geworden om het kleuteronderwijs weer te verbeteren. Helaas horen wij vanuit het onderwijsveld dat besturen van scholen hun kleuterleerkrachten toch verplichten om Cito-testen af te nemen, met alle negatieve gevolgen van dien (zie het Zwartboek ophttp://wegwijs.in/kleuteronderwijs/zwartboek). In gesprekken met de inspectie bleek ons het belang dat zij hechten aan een heldere visie, waarmee scholen de keuzes die zij maken onderbouwen.

Wij nodigen u uit om de krachten te bundelen tijdens een bijeenkomst in het nieuwe jaar. Om elkaar te inspireren bij het ontwikkelen van visie en om onnodige spanningen die leven rond het bezoek van de inspectie te voorkomen. Ondergetekenden verwachten dat deze bijeenkomst er vroeg of laat toe zal leiden dat u als schoolleiders samen sterker zult staan.

Agenda
De volgende sprekers zullen een bijdrage leveren:

  • Henk van der Weijden is oud-inspecteur van het onderwijs en medeauteur van het boek ‘Overleef de onderwijsinspectie’. Hij zal op deze middag vanuit zijn expertise vertellen hoe de onderwijskwaliteit gewaarborgd kan worden op een manier die goed is voor leerlingen en leerkrachten en die door de inspectie positief wordt beoordeeld.
  • Tamir Herzberg is onderwijsadviseur en ontwikkelaar van het ‘Schoolwaardenkompas’. Een hulpmiddel voor scholen om een duidelijke visie te ontwikkelen, om zich vervolgens naar buiten toe te kunnen profileren. Helpt scholen in het gesprek met de inspectie en leerlingen en ouders bij de keuze van een school.

Tijd, plaats en kosten
Woensdag 15 januari 2014, 14u00 – 17u00
De Hurnse Gaper, Jannestraat 1 te Hurwenen (bij Zaltbommel)
5 Euro per persoonGraag van tevoren overmaken op rekeningnummer NL87 INGB 0000841966 t.n.v. E. de Wildt-Dienske o.v.v. naam en school

Opgave via de mail (in verband met eventueel noodzakelijk contact) eveneens onder vermelding van naam, functie en schooldehurnsegaper@hetnet.nl. We kunnen ons voorstellen dat u telefonisch overleg zou willen hebben alvorens u besluit om wel of niet naar de bijeenkomst te komen. U kunt ons bellen op 0418-516114 (Elly) en 020-6812529 (Ewald).

Met vriendelijke groeten,

namens de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (zie http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/kerngroep/)

Ewald Vervaet, ontwikkelingspsycholoog
Elly de Wildt-Dienske, oud-leerkracht basisonderwijs

Klik hier voor de uitnodiging directies bijeenkomst kleuteronderwijs van 15 januari 2014 in pdf-formaat 

2012-02-11-logo-kleuteronderwijs-transparant-met-tekst

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *