Opbrengstgericht werken in een kleutergroep.

Graag wil ik reageren op het artikel in het Aob blad nr 1 van zaterdag jl waarin juf Anne-Marie Sloven vertelt over opbrengstgericht werken in een kleutergroep.
Zij legt uit dat het vooraf formuleren van leerdoelen voortkomt uit het opbrengstgericht werken. Intern begeleider Danny Bras zegt dat leerkrachten in kleutergroepen onnodig schrikken van deze manier van werken omdat de kinderen gewoon mogen spelen maar wel met een leerdoel erachter.
Tanja Gerritsen ( CED groep) zegt dat leerkrachten vaak heel creatief zijn en leuke activiteiten kunnen verzinnen maar pas achteraf zeggen : “Oh, ja , er moet ook nog een doel aan vast zitten”.

Zeer teleurstellend dat er zo over gedacht wordt, want een goede kleuterjuf of meester stelt voortdurend zijn doelen per ontwikkelingsgebied bij , door de hele dag te observeren en te kijken wat haalbaar is voor dit kind vandaag om daarbij aan te sluiten. Daarom ook begrijp ik niet dat op ‘De Zonnebloem’ , een school met veel hoogopgeleide ouders de doelen bijgesteld zijn naar boven. Kijken we nu naar de ouders of naar de kinderen?

Anne-Marie kent haar pappenheimers door hen goed te observeren, maar waarom moeten haar kleuters dan nog twee keer per jaar een cito-toets maken terwijl op 5 november j.l de motie Rog is aangenomen en de  onderwijsinspectie de scores van deze toetsen niet meer eisen voor hun beoordeling. Juist nu is er ruimte gekomen voor de professionaliteit van de leerkrachten.

Anja Visser Abcoude


2014-01-27 de kleuterleerkracht doet er toe 00
2014-01-27 de kleuterleerkracht doet er toe 01

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *