Speleon in Amsterdam

In het Expertisecentrum Jonge Kind wordt een bijdrage geleverd aan resultaatgericht praktijkonderzoek, hoogwaardige curriculum ontwikkeling en uitvoering en professionalisering in het primair onderwijs, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Het Expertisecentrum werkt in een kenniskring samen met:

  • Scholen primair onderwijs
  • VVE locaties: kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
  • Vrije Universiteit Amsterdam, Instituut LEARN! (www.learn.vu.nl) Prof. dr. Bert van Oers.

Resultaten en kennis verkregen vanuit onderzoek wordt benut in de praktijk. Ook komen er vanuit de praktijk weer nieuwe onderzoeksvragen. Onderdeel van het Expertisecentrum is Speleon. Speleon staat voor Spelen, Leren en Ontdekken. Het is een lab-setting die is ingericht als ‘speel- en onderzoekstuin’ waar praktijkgericht en innovatief onderwijsonderzoek een prominente plek heeft. Het onderwijs heeft behoefte aan bewezen kennis en ervaring over de ontwikkeling van het jonge kind en vooral waar het gaat om de overgangen van peuter naar kleuter naar basisschoolkind. Bij het jonge kind wordt de basis gelegd voor de taal-, denk – en motorische ontwikkeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *