Verslag bijeenkomst WSK – Vereniging Jonge Kind

Utrecht, 18 januari 2014

Deelnemers: Martin, Riet en Gerda (WSK), Anne Machiel en Marja van Delden (VJK)

Doel van de bijeenkomst:

 • Nadere kennismaking
 • Mogelijkheid tot samenwerking onderzoeken

Kennismaking:

Vereniging Jonge Kind
Vereniging Jonge Kind bestaat sinds 2009. Het is een vereniging met bestuur en statuten en heeft 450 betalende leden. De vereniging behartigt de belangen van kinderen en hun begeleiders van 0 tot 12 jaar. Ze richten zich op een brede doelgroep (baby, peuter, kleuter, schoolkind) en zijn dus niet specifiek gericht op de kleuter.

Hun activiteit behelst twee poten:

 • Bemoediging van het veld; samenbrengen van doelgroepen met als doel klankbord en ondersteuning.
 • Beïnvloeden van het maatschappelijk debat: VJK heeft contacten met Kamerfracties, PO raad, Onderwijsraad, CITO, Bonden.

Het bestuur bestaat uit 5 mensen die een breed spectrum moeten bedienen. Hun organisatie is opgedeeld in 4 regio’s, namelijk Noord – Oost – Zuid en West Nederland. De regio Noord staat heel stevig mede dankzij medewerking van Stenden Hogeschool / Early Childhood.

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs
WSK is een werkgroep en wordt geleid door een kerngroep van 11 leden die de taken onderling verdeeld hebben met als centrale motor Ewald Vervaet. De kern van onze activiteiten wordt gevormd door de kleuters. Zorgen voor het volgen van de ontwikkeling, het bieden van aansluitend onderwijs en het vervangen van testen door proeven. De taken houden onder andere in: contact met de inspectie, met kamerleden van verschillende fracties, CITO, Bonden, Pabo, ontwikkelen van visie over spel en het volgen van leerlingen door middel van een passend LVS.

Mogelijkheid tot samenwerking onderzoeken:

 • De WSK gaat in haar visie uit van fasen van ontwikkeling die één voor één lineair worden doorlopen.
 • VJK (h)erkent deze fasen in ontwikkeling maar wil ze graag minder nadrukkelijk benoemen en afgrenzen. Zij spreken liever van een vanzelfsprekend glijdende ontwikkeling.
 • Zowel WSK als VJK vinden het belangrijk dat kennis van doorlopende ontwikkellingslijnen zo breed mogelijk wordt verspreid. Leerkrachten dienen op de hoogte te zijn van deze ontwikkeling om per definitie hierop aan te sluiten in hun onderwijs, door het kind te volgen. “Trekken” aan het kind om de ontwikkeling te versnellen wordt afgewezen en verworpen.

Concreet:

 • Voorwaarden voor samenwerking zijn aanwezig
 • VJK zet op hun website een link van WSK
 • WSK zet op hun website een link van VJK
 • Bij evenementen zoals beurzen en conferenties presenteren we ons gezamenlijk
 • Wij melden aan onze achterban over deze bijeenkomst, zodat onze ‘leden’ van deze samenwerking op de hoogte zijn.
 • We hebben geen vervolgafspraak gemaakt maar zullen elkaar tegenkomen in het veld.
 • Beide partijen zullen eraan werken om elkaar zoveel mogelijk op de hoogte te houden.

We kijken terug op een vruchtbare bijeenkomst.

Martin, Riet en Gerda

Klik hier voor het pdf bestand: Verslag bijeenkomst WSK met VJK Utrecht 18 januari 2014

2014-01-22-loo-vjk-en-wsk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *