Antwoorden op vragen van bestuur, directie en collega’s

Geef jij ook het nieuws door van de WSK en ontvang je dan ook vragen/opmerkingen van je bestuur, directie en collega’s waar je niet direct een antwoord op weet?

Lees hieronder een reactie die bij de kerngroep van de WSK binnenkwam:

Iemand schreef:
Heel mooi dat zoveel mensen zich inzetten voor het onderwijs aan kleuters door de woordvoerders basisonderwijs in de Tweede Kamer aan te schrijven! Op die manier zullen veel kleuterleerkrachten zich gesteund voelen. Door de motie van 15 maart (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z05026&did=2016D10290) hoeft een hele boel niet meer dat voordien als ‘verplicht’ werd aanvaard (door schoolbesturen en/of door schoolleidingen).
Maar bemoeit de Tweede Kamer zich niet een beetje met de inhoud van het onderwijs? Mag dat wel? Die inhoud is toch in de kerndoelen bepaald?
En waar staat dat kleuters leesles of les in letterkennis zouden moeten krijgen? Het huidige onderwijsbeleid gaat toch uit van de doorgaande leerlijn en dat biedt toch genoeg waarborgen voor verantwoord kleuteronderwijs?

 

De reactie van Ewald (lid van de kerngroep van de WSK) daarop is:
Het vervelende van het huidige systeem is dat nergens met zoveel woorden allerlei eisen over leesles, letterkennis en dergelijke gesteld worden. Door de hele structuur van het onderwijsbestel is er echter op veel scholen een cultuur ontstaan van ‘we doen er voor alle zekerheid een tandje bij’: bestuurders die verantwoordelijk zijn; leerkrachten die tot werknemers zijn gedegradeerd; de inspectie die allerlei doelen in percentages en andere streefcijfers uitdrukt.
Daar komt zeker ook bij dat een heel groot deel van de bestuurders en schoolleiders een soort maakbaarheidsgedachte aanhangt. Die is er in ons land al sedert 1929 en heeft de laatste decennia via het begrip ‘zone van de naaste ontwikkeling’ van Vygotskij velen in de greep gekregen. De WSK verzet zich daar tegen – op grond van zakelijke en feitelijke overwegingen; zie bijvoorbeeld uitgangspunt 7 in onze doelstelling (http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/doelstelling/) en ons stuk over spel (http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/wp-content/uploads/2014/09/2014_09_20_stuk-over-spel_DEFINITIEF-1.pdf).
Met het begrip ‘doorgaande leerlijn’ is overigens ook een en ander aan de hand. Dat is indertijd op een heel andere manier geïntroduceerd dan het nu wordt gebruikt. Het betekende aanvankelijk: het onderwijs zo inrichten dat je steeds aansluit bij de ontwikkeling van het kind; het betekent nu veelal: de stof die een kind op een gegeven ogenblik moet kennen, over een bepaalde periode gelijkelijk uitspreiden (zonder dat daarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met het ontwikkelingsnivo van een kind).

 

11 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *