VOL = VOL AANMELDEN 9e Inspiratiedag WSK-kleuteronderwijs

Uitnodiging voor de 9e inspiratiedag
Het belang van kleuteren

Datum: 16 maart 2019
Plaats : Parcivalschool, Westfriese Vrije School, Nachtegaal 146, 1628DJ, Hoorn
De school ligt op 5 min. lopen van treinstation Hoorn Kersenboogerd en is ieder half uur bereikbaar met een intercity vanuit Heerlen, Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. Gratis parkeren op het grote parkeerterrein aan de overkant van de Spaarneweg. Voor de Tom Tom: Rondeelstraat 53-58. Dat is twee minuten lopen vanaf de school.
Tijd    : van 10.30- 16.00 uur. Inloop vanaf 10 uur
Lunch : geheel verzorgd

(Aanmelden na 25 februari via formulier of betalen kan niet meer. Er hebben een maximum aantal aandeelnemers zich al aangemeld.)

Het belang van kleuteren.
Kinderen tot 6 à 7 jaar zouden zich vooral bezig moeten houden met hun fysieke en sociale ontwikkeling. De eerste zeven jaar heeft een kind al zijn energie nodig om te groeien in alle ontwikkelingsgebieden. “De opbouw van de hersenen gebeurt in fasen en de kleuterperioden is de zogenaamde ‘hardwarefase’, die wordt gevolgd door de ‘softwarefase’. Lessen in rekenen, letters en schrijven hebben in de eerste fase nog weinig zin. Kinderen moeten in deze periode vooral gestimuleerd worden met andere kinderen te spelen en zich motorisch te ontwikkelen” (Professor dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer)We zijn er trots op dat het is gelukt om Sieneke en een aantal interessante sprekers uit te nodigen en een zestal mooie en praktische workshops te verzorgen waarmee je zo aan de slag kunt in je klas.

De dag zal er als volgt uitzien:
10.30 Welkom
10.40 Een verhaal over het spelende kind, verteld door Eric Post. Eric was tot zijn pensioen leraar en directeur so. Daarnaast heeft hij zich altijd beziggehouden met theater en het vertellen van verhalen.
11.00 Plenaire lezing: Lenny Zuijderduijn (Integratief Kinder- en Jeugdtherapeut en opleider voor Psychomotorisch Kindercoach) www.kinderpraktijkdeanderekant.nl
Beweging is de basis voor groei! 
De neuro sensomotorische ontwikkeling van het jonge kind.

Elke pasgeboren baby heeft een ontwikkeling te gaan om uit te groeien tot een volwassen mens die stevig in de wereld staat. Daarvoor heeft een kind tijd nodig en de mogelijkheden om deze ontwikkeling door te maken.
Door kennis te hebben van de breinontwikkeling van een kind, en te weten dat waarnemen en bewegen de belangrijkste groeifactoren zijn in deze ontwikkeling, kun je het onderwijs aan jonge kinderen zo inrichten dat zij alle kansen krijgen.
Een kind leert, vooral in de eerste jaren, met het lijf.
Wanneer het kind de kans niet krijgt om dit te ervaren en zich zodoende te ontwikkelen krijgt het te maken met problemen op het gebied van ruimtelijke oriëntatie, lichaamsbesef en zintuiglijke informatieverwerking. Deze zijn de voorwaarden om tot het hogere leren te komen; het leren lezen, rekenen en schrijven.
Een goede basis is het fundament om verder op te bouwen.
Geef het jonge kind de tijd om deze basis te ontwikkelen.

11.45 Eerste workshopronde
12.45 Lunch
13.45 Plenaire lezing: Prof. Dr. Sieneke Goorhuis- Brouwer ( was orthopedagoog en spraakpatholoog UMC Groningen en lector Early Childhood aan Stenden Hogeschool Noord- Nederland)
‘Aan de hand van de geformuleerde 21e eeuwse vaardigheden zal anekdotisch
de kleuterperiode besproken worden. Neem de tijd voor de kindertijd
staat centraal. Niet opjagen. Cognitieve vaardigheden ingebed in een
totaal ontwikkelingsprogramma’.
14.45 Tweede workshopronde
15.45 Plenaire afsluiting
16.00 Naar huis

 

Je kunt een keuze maken uit de volgende workshops:

  1. Onderzoekend en ontwerpend spelen. Workshop van Nanda Zonjee
  2. Muziek en bewegen. Workshop van Liesbeth van Eik
  3. Buitenspelen. Workshop van Jeannette Cramer
  4. Visuele informatieverwerking en de invloed op leren, concentreren en gedrag.
    Workshop van Lenny Zuijderduijn
  5. Niet vinken maar vonken. Workshop van Ria Wolterbeek
  6. Kleutergym / bewegen in het speellokaal. Workshop van Esther Meima
  7. Let op! Alleen in het middagprogramma: In gesprek met Sieneke Goorhuis- Brouwer

Ad 1. Onderzoekend en ontwerpend spelen.
Workshop van Nanda Zonjee
In deze workshop gaan we zelf aan de slag met activiteiten uit de
inspiratiemap ‘ Onderzoekend en ontwerpend spelen, (Wetenschap en
technologie met kleuters)’.
We gaan in op de manier waarop je op de nieuwsgierigheid en de
onderzoekende houding van kleuters kunt inspelen, hoe je hun spel kunt
verrijken en hoe je begeleiding kunt geven bij het onderzoeken en ontwerpen.

Ad 2. Muziek en bewegen.
Workshop van Liesbeth van Eik
Een spel van muziek en beweging dat in de kleutergroep gespeeld kan worden om de kinderen het ritme van de dag, de seizoenen en het werk van de mensen te laten ervaren. We oefenen het spel, daarna is er tijd voor reflectie en uitwisseling. Je krijgt het spel op papier mee naar huis

Ad 3. Buitenspelen.
Workshop van Jeannette Cramer
Op de Parcivalschool is het buitenspelen een vast en belangrijk onderdeel van het weekprogramma.
Door het buitenspelen ervaren de kinderen zichzelf in de seizoenen en in de verschillende weersomstandigheden.
Deze workshop gaat over hoe en waarom de school dit zo heeft georganiseerd.

Ad 4 Visuele informatieverwerking en de invloed op leren, concentreren en gedrag.
Workshop van Lenny Zuijderduijn
Onze ogen geven ons richting in ons leven. Zij leren ons waar wij zijn, wie wij zijn en hoe wij doen, voelen, denken en leren. Wanneer de visuele ontwikkeling en de daaraan gekoppelde informatieverwerking niet zonder moeite verloopt heeft dit invloed op de ontwikkeling van een kind, zowel als op emotioneel gebied als op cognitief gebied.
Hoe kun je als leerkracht signaleren dat een kind moeite heeft met de ontwikkeling van het zien, en wat kun je doen om het kind verder te helpen?
In deze workshop leer je hoe belangrijk het visuele informatie verwerkingssysteem is voor de groei van een kind, en hoe je met behulp van beweging en spel een juiste ontwikkeling kunt stimuleren.

Ad 5 Niet vinken maar vonken. Workshop van Ria Wolterbeek
Vinken! Klinkt dit je bekend in de oren?
Het is best moeilijk om anno 2019 de kleuterleerkracht te zijn die je wilt zijn. Iedereen kijkt mee over je schouders: directie ,collega’s, bestuur, ouders.
Wat zijn voor jou de leuke kanten van het werken met kleuters, maar waar loop je tegen aan?
Niet vinken, maar vonken! In deze workshop wil ik je tips en handvatten geven om met de regeldruk en externe factoren om te gaan, eventueel de gulden middenweg op ontspannen wijze te bewandelen. Maar vooral wil ik je tips en trucs geven voor in de praktijk. De dagelijkse gang van zaken in de klas met inspirerende voorbeelden en anekdotes uit mijn eigen praktijk van 40 jaar kleuterleerkracht in Amsterdam.

Ad 6 Kleutergym / bewegen in het speellokaal. Workshop van Esther Meima
In deze workshop worden punten uit de plenaire lezingen concreet gemaakt voor in de kleutergymles.
In oudere boeken over kleutergym zoals gebruikt aan de KLOS blijkt heel waardevolle informatie te staan. Graag deel ik van die dingen waar ik op de Pabo niet over geleerd heb maar die mij nu wel helpen om de kinderen intensief en betrokken te laten bewegen.
Het gaat over procesevaluatie en “arbeidsvreugde” (dat alles te maken heeft met je formulering!) en over de rol van de leerkracht als die leert kijken naar hoe de kleuters een opdracht vormgeven. Reken erop dat dit heel goed is voor de groepsvorming van een klas.

Uit twee boeken alvast een citaat: “Natuurlijk zal mede door de kleutergymnastiek het kind ook motorisch vaardiger worden (…) maar dit zien wij meer als middel dan als doel.”
“De enige uitingsmogelijkheid die een mens bezit, is beweging.”

Alleen ‘s middags
Ad 7 In gesprek met Sieneke Goorhuis- Brouwer.
Sieneke wil haar jarenlange ervaring, als orthopedagoog en spraakpatholoog aan het UMCG en hoogleraar Early Childhood aan de Stenden Hogeschool, met ons delen. Deelnemers kunnen zich laten inspireren door haar kennis en haar kijk op het onderwijs aan de kleuter en met haar discussiëren over het belang van goed kleuteronderwijs.

 

(Aanmelden na 25 februari via formulier of betalen kan niet meer. Er hebben een maximum aantal aandeelnemers zich al aangemeld.)

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *