Verslag bezoek WSK aan het Ministerie op 26 maart 2019

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs

Verslag van ons bezoek aan het Ministerie op 26 maart 2019
Namens het Ministerie: Jan Willem Hengeveld, Annelise Sprenger en Anneke de Wolff
Namens de WSK Elly Dienske, Bianca Romberg, Lianne Morssink en Gerda Witte

Op de agenda stonden als belangrijkste punten:
• Het bespreken van het onlangs gehouden onderzoek over de Pabo-differentiatie Jong Kind- Ouder Kind
• De ontwikkeling van observatie-instrumenten binnen LVS

We hebben een open gesprek gevoerd met geïnteresseerde gesprekspartners.
• Uit het onderzoek blijkt dat er een ontwikkeling ten goede gaande zou zijn binnen de meeste pabo’s (wij merkten op: weliswaar een aantal, maar niet de meeste), met meer aandacht voor het jonge kind. Wij noemden verschillende bedenkingen over de uitgangspunten, de vraagstelling en de ondervraagde groeperingen. Doorklik naar de brief.
• Per pabo waren veel verschillen. De pabo’s die al goed bezig zijn voelden zich gesteund, voor pabo’s die niet goed scoorden werd de uitslag gezien als een wake-upcall.
De rol van OC en W is het bepalen van het WAT. Wat moet er op een pabo worden onderwezen.
Er is hiervoor door het LOBO een curriculum vastgesteld. De WSK heeft contact gehad met het Lobo en heeft ook een schriftelijke bijdrage geleverd, maar we hebben niet de indruk dat we echt gehoord zijn en dat er met onze opmerkingen iets is gedaan. We hebben de briefwisseling hierover achtergelaten. Doorklik naar brieven Lobo
Voor het HOE, het uitvoerende deel is de pabo verantwoordelijk, het Ministerie heeft hier geen inbreng in. Er werd ons aangeraden om als WSK contact te leggen met individuele pabo’s. Hier gaan we mee aan de slag.
– Wij missen eenduidigheid over de terminologie. Ontwikkeling betekent voor ons, bijvoorbeeld: ontwikkelen van binnenuit, volgens LOBO en veel pabo’s ontwikkeling van buitenaf. Dit kun je lezen in de brief die we hebben achtergelaten en waarin we uitvoerig ingaan op het onderzoek. Doorklik bijlage ll
Het ministerie was tevreden over het onderzoek. Wij niet. Wij vinden dat de vragen niet zijn gesteld aan de kenners, namelijk de kleuterleerkrachten die stagiaires in de klas hebben. Studenten die zeggen tevreden te zijn over de specialisatie denken dat ze het goed doen, maar volgens onze waarneming missen ze nog heel veel kennis, die hun niet is onderwezen.
– We zien dat het onderzoek vooral gedaan is vanuit het idee dat specialisatie op de pabo in het regeerakkoord zou staan om het lerarentekort op te lossen, terwijl de bewindslieden die voor specialisatie gepleit hebben en met wie wij als WSK contact hebben gehad het meer bedoelen als een inhoudelijke verbetering van de opleiding.
• Wat betreft het volgen van leerlingen:
Leerkrachten hebben behoefte aan handvatten. Wanneer moeten ze zich zorgen maken over het uitvallen van leerlingen, wanneer weet je of een kind rijp is voor groep drie enzovoort.
De Expertgroep PO is verantwoordelijk voor normering en validatie. Een volgsysteem moet aan eisen voldoen. Het Ministerie onderhoudt nauw contact met de Expertgroep. Wat het Ministerie onder normering verstaat werd niet helder, het werd uitgelegd als: ‘Wat kunnen de meeste kinderen bij binnenkomst- 0 meting ‘en’ Wanneer is ontwikkeling zorgelijk ‘, het in beeld brengen van de persoonlijke groei. We stelden deze vraag omdat er vaak misverstand is over de eis dat een LVS genormeerd zou moeten zijn, normering is volgens ons vergelijken met gemiddelden.
• Jan Willem Hengeveld benadrukte nog een keer dat leerkrachten zelf veel inbreng en vrijheid hebben op hun school over de inrichting van hun onderwijs. Dus ook in hoe je onderwijs aan kleuters organiseert. Dit is vastgelegd in de brochures ‘Ruimte voor Regels’ en in ‘Professioneel Statuut’. Het vraagt kennis en durf, maar je hebt het recht aan je kant als je opkomt voor de kleuter. Zorg dus voor deskundigheid en kennis en onderbouwing met argumenten.
• Na de zomervakantie vindt een nieuw overleg plaats.
Lees de volledige brief met bijlagen als je meer wilt weten over dit bezoek en de reactie erop van ons als WSK. Doorklik naar brief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *