Directe Instructie (DI): relativering en af te raden bij kinderen die ergens niet aan toe zijn

Op 20 januari 2021 hebben we de Tweede Kamer en alle schoolbesturen een brief en een stuk toegestuurd over ‘Directe Instructie’ (DI)’. We bespeuren dat (E)DI in het hele land wordt aangeprezen als dé manier van lesgeven. Volgens ons dient het belang van DI gerelativeerd te worden en is DI af te raden bij kinderen die ergens nog niet aan […]

Lees meer

Kerngedachtes van de WSK over de pabo

Op dit ogenblik houdt het ministerie van OCW een internetconsultatie in verband met het op handen zijnde wetsvoorstel ‘bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind’. Wil je meedoen? Ga dan naar https://www.internetconsultatie.nl/bevoegdhedenschoolonderwijs en geef je reactie. Je kunt tot 1 februari meedoen. Voor jouw gemak doen we je het officiële standpunt van de WSK toekomen. We hopen dat je er zoveel uit zult pikken […]

Lees meer

Differentiatie ‘Jong Kind’-‘Ouder Kind’

Beste allemaal, Op 11 februari 2020 is op internet met Annerieke Boland (pabo-docent) en Karin van Weegen (pabo-bestuurder) een dubbelvraaggesprek verschenen over de differentiatie ‘Jong Kind’-‘Ouder Kind’ aan de pabo’s. De WSK is een groot voorstander van die differentiatie, maar vanuit de pabo’s wordt er verzet tegen aangetekend.     Het dubbelvraaggesprek maakt een aantal van de bezwaren van pabo-docenten […]

Lees meer
1 2 3 4