Motie aangenomen: pabo’s twee afstudeerrichtingen in te stellen – ‘Jong Kind’ en ‘Ouder Kind’

onderwerp: Tweede Kamer heeft motie over pabo-differentiatie aangenomen; motie krijgt nog een staartje…

Aan alle leden en volgers van de WSK

Op dinsdag 3 maart 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt opgedragen om aan de pabo’s twee afstudeerrichtingen in te stellen – ‘Jong Kind’ en ‘Ouder Kind’; zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z03448&did=2020D07206).
De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) is hier heel blij mee want een afstudeerrichting ‘Jong Kind’ is beslist noodzakelijk om weer goed kleuteronderwijs mogelijk te maken. Dit punt staat in het regeerakkoord, maar minister Van Engelshoven heeft er tot nu toe niets aan gedaan, ook niet na een eerdere motie die op 12 november 2019 is aangenomen (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z21562&did=2019D44849).

De motie krijgt nog een staartje want de hoofdindiener van de motie liet meteen op het aannemen van de motie er dit verzoek aan de minister volgen:
‘De motie is ten stelligste ontraden door de minister. Ik wil heel graag een brief ontvangen, binnen twee weken, hoe ze deze motie gaat uitvoeren’.

de kerngroep van de WSK

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *