Directe Instructie (DI): relativering en af te raden bij kinderen die ergens niet aan toe zijn

Op 20 januari 2021 hebben we de Tweede Kamer en alle schoolbesturen een brief en een stuk toegestuurd over ‘Directe Instructie’ (DI)’.
We bespeuren dat (E)DI in het hele land wordt aangeprezen als dé manier van lesgeven. Volgens ons dient het belang van DI gerelativeerd te worden en is DI af te raden bij kinderen die ergens nog niet aan toe zijn. Dat laatste geldt met name voor kinderen die als kleuter functioneren.
We hopen met dit stuk te bevorderen dat alle kinderen, maar de kleuters in het bijzonder, alleen onderwijs óp hun ontwikkelingsniveau krijgen (Ontwikkeling Volgend Onderwijs) en niet bóven hun ontwikkelingsniveau (met DI of anderszins).

Ons stuk bestaat uit negen onderdelen. De komende dagen zullen we elk van die negen onderdelen opnieuw toezenden zodat je het hele stuk rustig op je kunt laten inwerken.
DI kán goed werken, maar zou het kleuteronderwijs volledig stuk maken indien DI zo veel mogelijk in het kleuteronderwijs aangewend zou worden.

Hoort, zeg het voort! Deel dit stuk met je collega’s van je school en van je stichting – te beginnen met die collega’s van wie je weet dat ze op jouw lijn en dus ook op de lijn van de WSK zitten.

KLIK HIER voor pdf >>> Directe Instructie (DI): relativering en af te raden bij kinderen die ergens niet aan toe zijn

2021-01-20 reactie WSK op Schmeiers stuk over di

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *