Kerngedachtes van de WSK over de pabo

Op dit ogenblik houdt het ministerie van OCW een internetconsultatie in verband met het op handen zijnde wetsvoorstel ‘bevoegdheden schoolonderwijs jonge en oudere kind’.
Wil je meedoen? Ga dan naar https://www.internetconsultatie.nl/bevoegdhedenschoolonderwijs en geef je reactie. Je kunt tot 1 februari meedoen.
Voor jouw gemak doen we je het officiële standpunt van de WSK toekomen. We hopen dat je er zoveel uit zult pikken want we hebben een afgewogen standpunt ingenomen, onder meer omdat bepaalde onderwerpen (zoals ‘brede inzetbaarheid’) gemakkelijk de opzet voor een opleiding ‘Jong Kind’ kan verzwakken.

 

Kerngedachtes van de WSK over de aanstaande pabo-differentiatie

A. Uitgangspunt: algemeen eerste jaar; differentiatie vanaf het tweede jaar

 • Jaar 1: algehele psychologische ontwikkeling van 0-13 jr
 • Jaar 2: keuze ‘Jong Kind’ (JK) of ‘Ouder Kind’ (OK).
 • JK: ontwikkeling ‘jonge peuter -> oudere peuter -> kleuter -> jong schoolkind’ staat centraal
 • OK: ontwikkeling ‘kleuter -> jong schoolkind -> formeel-opererende jongere’
 • Jaar 2-4: Behalve specifieke vakken ook volop gemeenschappelijke vakken (denk aan lesgeven in de overlappende groep 3, de geschiedenis van het onderwijs; onderwijswetten; functie en werking van inspectie; contacten met ouders, enzovoort).
 • Zowel JK als OK leidt op tot lesbevoegdheid in groep 3. In deze groep zitten namelijk zowel late kleuters als jonge schoolkinderen. Zo wordt ook in dit opzicht direct de doorgaande lijn gewaarborgd.

B. Toelichting bij het uitgangspunt

 • Aangezien de pabo’s de afgelopen decennia praktisch niet onderwijzen in kennis over de psychologische ontwikkeling tussen geboorte en 12-13 jaar in het algemeen en die in en rond de kleuterfase in het bijzonder is de WSK opgericht (en het ledental, ruim 4400 in januari 2021, groeit nog steeds!).
 • De bovengenoemde kennis dient onzes inziens kernpunt van de opleiding te worden.
 • Zie ook de WSK-brochure ‘Minimale competenties voor de beginnende kleuterleerkracht’.

C. Behalen van het andere diploma, brede inzetbaarheid en twee afstudeerrichtingen

 • De keuzemogelijkheid zal het aantal leraren doen toenemen
 • Na het behalen van het JK/OK-diploma kan een afgestudeerde in versneld tempo ook het andere diploma, dus OK/JK-diploma (of aantekening), behalen.
 • De aantekening (of het andere diploma OK/JK) vormt een positieve illustratie van de inzet van de student voor het vak, zijn of haar school/bestuur/collega’s en bijbehorende kinderen.
 • Brede inzetbaarheid blijft bestaan, voor wie beide richtingen gevolgd heeft (direct na de Pabo of later)
 • Het gemeenschappelijke eerste jaar, de gemeenschappelijke vakken in de jaren 2-4 en de gemeenschappelijke bevoegdheid voor groep 3 zal de inhoudelijke communicatie tussen leerkrachten JK en OK bevorderen.
 • Twee afstudeerrichtingen en gemeenschappelijke bevoegdheid voor groep 3 waarborgt de doorgaande lijn. 

D. Onderwijswetten van 1955 als inspiratiebronnen

In 1955 was het onderwijs ontwikkelings- of kindvolgend. Het kind is naar zijn ontwikkeling niet veranderd, dus laten we deze wetten als inspiratiebron nemen.

Kerngedachte: het ontwikkelingsvolgende beginsel dat in 1955 leidend was, wordt hersteld met de op de ontwikkelingspsychologie steunende pedagogische en didactische middelen van 2021.

kerngedachtes-van-de-wsk-over-de-pabo.pdf

 

Een reactie

 • Esther

  Technisch puntje van aandacht: als je op ‘Verzenden’ klikt bij de internetconsultatie, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt. Dat heeft misschien te maken met dat je de pagina te lang open hebt laten staan.

  Tip: Kopieer je antwoorden voor je ze instuurt of maak ze in Word en plak ze vervolgens in het formulier.
  Dat scheelt tijd 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *