Nodig voor goed onderwijs

Op 14 oktober 2021 heeft de PO-Raad de eerste van vier luistersessies over ‘Goed onderwijs, wat is daar volgens jou voor nodig?’ gehouden, in Haren (bij Groningen).
Er komen er nog drie: op 28 oktober (Amsterdam), op 1 november (Tilburg) en op 11 november (Enschede) – telkens 16u00-19u00. De PO-Raad zorgt voor een maaltijd.
We hopen dat je je zult opgeven als je enigszins kunt. Dat kan via https://www.poraad.nl/webformulier/aanmeldformulier-luistersessies-goed-onderwijs-wat-is-daar-volgens-jou-voor-nodig.

Op de bijeenkomst van 14 oktober hebben we vijf punten ingebracht; zie brief aan de PO-Raad en samenvatting van die brief. Het zijn:

1. Gedachtewisseling over fasen. Er komt een gedachtewisseling tussen de WSK en anderen die de psychologische ontwikkeling van kinderen in fasen erkennen, en degenen die die ontwikkeling ontkennen dan wel negeren.
2. Informatie over de ontwikkelingsfasen. Via de schoolbesturen komt er naar de directies en leerkrachten ook of uitsluitend informatie waarin de ontwikkelingsfasen worden erkend.
3. Pabo-differentiatie ‘Jong Kind’-‘Ouder Kind’. Aan de pabo’s komen twee afstudeerrichtingen ‘Jong Kind’ (rond ‘oudere peuter –> kleuter –> jong schoolkind) en ‘Ouder Kind’ (rond ‘jong schoolkind –> … –> formeel denkende jongere’).
4. Leerkrachtenraad. Er komt een leerkrachtenraad die in vrije, geheime en periodiek terugkerende verkiezingen door alle basisschoolleerkrachten wordt gekozen en waarin is gewaarborgd dat 25% van de leden groep-1- en groep-2-leerkrachten zijn.
5. Directies en leerkrachten verantwoordelijk voor het onderwijs. Directies en leerkrachten worden weer verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

We hopen dat je je zult laten inspireren door deze vijf punten als je naar een luistersessie gaat.
Laat je ons weten hoe jouw luistersessie en jouw inbreng waren?

 

Kerngroep Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

kerngroep@wsk-kleuteronderwijs.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *