Brief van de WSK aan de Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer

  Aan de leden van de Vaste Commissie OCW van de Tweede Kamer 2 september 2016.   Geachte, Op 9 juni jongstleden heeft staatssecretaris S. Dekker u zijn reactie toegezonden op een brief van mevrouw I. Oenema-Mostert (Stenden Hogeschool, Groningen). Volgens Dekker beschrijft Oenema-Mostert de huidige situatie van het kleuteronderwijs adequaat. Of dit zo is, kunnen we niet beoordelen omdat […]

Lees meer

Heel goed nieuws…

  De Commissie OCW heeft besloten om een rondetafelgesprek te houden over de toekomst van het kleuteronderwijs:   ’11. Agendapunt: Rondetafelgesprek toekomst kleuteronderwijs Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering – Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) – 1 april 2016 Rondetafelgesprek toekomst kleuteronderwijs – 2016Z06642 Besluit: De commissie stemt in met het voorstel tot het houden van een rondetafelgesprek na het meireces. Het lid […]

Lees meer
1 2 3 4