Rekenen met kleuters (7) Tellen

Een, twee, drie, vier, hoedje van papier! Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, waar is Berend Botje gebleven! Het is opvallend, hoeveel er geteld wordt in (oudhollandse) versjes en liedjes. Kinderen tellen graag, terwijl ze lopen, springen, of anderszins bewegen. Kleuters tellen soms wel tot een miljoen, al slaan ze daarbij dan af en toe een stukje over. Deze […]

Lees meer

Rekenen met kleuters (4) Ruimtelijke oriëntatie

In het rekenonderwijs en in de wiskunde worden veel begrippen gehanteerd. Dit stukje gaat over de ruimtelijke begrippen. Het is een pleidooi om de begrippen die we het kind aanbieden steeds te combineren met ervaringen, zodat het latere rekenen een betekenisvolle bezigheid wordt, waaraan het kind zowel zijn hoofd als zijn hart kan verbinden. Natuurlijk werken mensen hun hele leven […]

Lees meer

Rekenen met kleuters (3) Tijdsbesef

Rekenen is omgaan met ruimte en tijd. Dit stukje gaat over het leren omgaan met tijd. Deze keer niet uitgaand van de rekenactiviteiten, zoals die zich in de lessen van schoolkinderen voordoen en hoe we die in de kleutergroep kunnen voorbereiden, maar precies andersom. Namelijk hoe het kind zelfstandig de tijd leert ontdekken en hoe wij deze ontwikkeling kunnen ondersteunen […]

Lees meer

Wanneer zijn de nieuwe richtlijnen van kracht?

Dit is een vraag die we regelmatig van onze leden ontvangen. Kerngroep: Volgens kamerlid Michel Rog (CDA) kunnen de twee eerste punten (geen landelijk genormeerde kleutertoetsen meer en verval van streven naar doubleren in groep 2 van 1,5% in 2020) al binnen 3, 4 maanden gerealiseerd zijn. Op 27 november heeft de WSK een gesprek op het ministerie en op […]

Lees meer

KLOSkennis 1: Bouwen

Heb je collega’s die ook graag de KLOSkennis-berichten van Erica Ritzema willen ontvangen? Als WSK-lid krijg je binnenkort de volgende KLOSkennis van Erica Ritzema ook via de email. Dus laat collega’s ook lid worden van de WSK en gebruik (samen) de ‘oude’ KLOSkennis ook in de eigen groep. Klik hier voor KLOSkennis: het bouwen in pdf-formaat. (De KLOSkennis in het […]

Lees meer
1 2 3