Brief WSK aan onderwijsinspectie

 

Aan mevrouw drs. M. Vogelzang, Inspecteur-generaal van het Onderwijs en de heer drs. R. Meijer, directeur Toezicht primair onderwijs en kinderopvang

5 december 2019

Geachte mevrouw Vogelzang en meneer Meijer,

Zoals u weet is het Cito het normeringsonderzoek voor de kleutertoets/kleuterobservatie-instrument (voortaan hier kortweg ‘(kleuter)toets’) ‘Kleuter in beeld – Taal’ aan het voorbereiden nadat statistisch genormeerde kleutertoetsen in het kader van een leerlingvolgsysteem door de regering zijn verboden.

We hebben begrepen dat de Inspectie van het Onderwijs zal onderzoeken of de kleutertoetsen die in het kader van leerlingvolgsystemen gebruikt worden, statistisch genormeerd en objectief geformuleerd zijn en dat zij verwacht dat per 1 augustus 2022 de nieuwe regelgeving hieromtrent in een wet zal zijn vastgelegd.

Dr. E. Vervaet, lid van de kerngroep van de WSK, heeft aangetoond dat een statistisch genormeerde toets louter getalsmatig is en niét objectief en dat een toets die vanuit een empirisch houdbare ontwikkelingspsychologie is genormeerd, wél objectief is. Het alternatief voor statistisch normeren is namelijk ontwikkelingspsychologisch normeren. Zie de aangehechte brief en zie ook de correspondentie met het Cito tot nu toe.1

Daarnaast zitten er praktische nadelen aan onderwijstests als die van het Cito. Een heel groot nadeel is dat een test geen onderscheid maakt tussen

(a) ‘het ergens niet aan toe zijn’,

(b) ‘het ergens aan toe zijn, maar er slecht onderwijs in krijgen’ en/of

(c) ‘het ergens wel aan toe zijn, maar zich de leerstof door een of meer persoonlijke problemen toch niet of onvoldoende eigen (kunnen) maken’.

Een E-score kan op alle drie duiden, maar toch moet een school een kind vaak een behandelprogramma aanbieden, terwijl dat alleen in geval (b) relevant is – in geval (a) dient voorwaardenscheppend onderwijs te worden aangeboden en in geval (c) kinderpsychotherapie of iets van dien aard.

We doen daarom een klemmend beroep op u

  • om na te gaan of een statistisch genormeerde toets objectief is dan wel louter getalsmatig en allerminst objectief
  • het Cito op te roepen onze vragen van 9 en 28 november 2018 en 3 december 2019 te beantwoorden
  • om, bij gebleken houdbaarheid van ‘louter getalsmatig en allerminst objectief’, te bevorderen toetsen waarin statististisch genormeerd is (in de uitslag, in de procedure om tot uitslagen te komen of waar ook) – van het Cito en anderszins – uit het onderwijs aan het jonge kind te weren.

Omdat wij ons grote zorgen maken over deze nieuwe ontwikkelingen inzake het volgen van de kleuters zouden we hierover graag met u in gesprek gaan. We zijn daarom altijd bereid om deze brief mondeling en/of schriftelijk bij u toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

 

De kerngroep van de WSK

 

cc: ministers I.K. van Engelshoven en A. Slob, woordvoerders in de Kamercommissie OCW met basisonderwijs in portefeuille

 

Noot

1 Schrijven het Cito van 29 oktober 2018 over de kleutertoets ‘Kleuter in beeld – Taal’ in ontwikkeling: www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2019/11/2018-11-08-Brief-van-CITO-plus-bijlage.pdf.

Brief van de WSK aan het Cito van 9 november 2018: www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2018/12/2018_11_09_brief-aan-cito-over-normeringsonderzoek.pdf.

Brief van het Cito aan de WSK van 14 november 2018: www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-14-Brief-van-CITO-aan-WSK.pdf.

Brief van de WSK aan het Cito van 28 november 2018: www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-28_Brief_aan_CITO_-_reactie_op_visser_van_14_nov_2018-000.pdf.

Brief van het Cito aan de WSK van 10 december 2018: www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-10-tweede-brief-van-CITO-aan-WSK.pdf.

Brief van de WSK aan het Cito van 19 december 2018: www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-19-derde-brief-WSK-aan-CITO.pdf.

Brief van de WSK aan het Cito van 31 oktober 2019: https://wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2019/11/2019-10-31-Vierde-brief-WSK-aan-CITO.pdf.

Brief van het Cito aan de WSK van 7 november 2019: www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-07-Brief-van-CITO.pdf.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *