ABC-WSK: Zone van de naaste ontwikkeling

De zone van de naaste ontwikkeling is het verschil tussen de zone van de feitelijke ontwikkeling en het probleemoplossend vermogen waarover het kind beschikt als het samenwerkt met een meer kundig iemand dan het kind zelf. De zone van de naaste ontwikkeling staat in tegenstelling tot aansluitend onderwijs; zie ‘aansluitend onderwijs’ en met vrij spel; zie ‘vrij spel’. In wetenschappelijk […]

Lees meer

ABC-WSK: Wederzijdsheid

Wederzijdsheid (van beide kanten, onderling of wederkerig) verklaart onder meer dat een oudere peuter eigen lettertekens reproduceert. Om bijvoorbeeld Ʌ te kunnen reproduceren moet de oudere peuter de tekens / en steeds op dezelfde manier op elkaar kunnen betrekken en om O te kunnen reproduceren moet hij het eindpunt van een streep die iets ronds suggereert, laten samenvallen met het […]

Lees meer

ABC-WSK: Vrij spel

Vrij spel is een activiteit die de kleuter naar inhoud, vorm en tijdsduur zelf bepaalt en waarmee hij geen ander doel heeft dan zichzelf te vermaken. Toegespitst op tekenen: een kleuter tekent bij wijze van vrij spel als hij zelf heeft gekozen dat hij gaat tekenen, als hij zelf kiest wat (een huis, een paard) en hoe (met stiften, met […]

Lees meer

ABC-WSK: Voorgeschreven spel

In voorgeschreven spel schrijft de leerkracht voor wat en hoe de kleuter moet spelen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een spelles of het aanleren van een bewegingsversje. Voorgeschreven spel is beslist geen vrij spel (zie ‘vrij spel’). Voorgeschreven spel heeft als doel om bepaalde kennis spelenderwijs over te dragen. Dit leerdoel is altijd aansluitend bij de ontwikkeling. Deze activiteit […]

Lees meer

ABC-WSK: Verrijkt spel

Verrijkt spel is vrij spel; zie ‘vrij spel’, waarin de leerkracht (vooraf) de speelomgeving inricht, spelsuggesties doet en spelwijzen voordoet, die de kleuter; zie ‘kleuter’, altijd mag afwijzen, negeren of wijzigen, niet alleen wanneer de spelsuggestie of spelwijze op een bepaald ontwikkelingsdomein op een hoger ontwikkelingsniveau staat dan het kleuterniveau, maar ook wanneer de suggestie of spelwijze óp kleuterniveau staat; […]

Lees meer
1 2 3 4