ABC-WSK: Onderricht

Onderricht is een specifieke activiteit die iemand actief ondergaat en waarvan het doel is dat hij zich kennis (als de namen van de dagen van de week) en/of een inzicht (als ‘het figuurtje “n” is geen poortje maar staat voor de klank /n/ zoals aan het begin en het eind van het woord /naalden/) en/of een vaardigheid (als vouwen) eigen […]

Lees meer

ABC-WSK: Omkeerbaarheid

Omkeerbaarheid is een term die wordt gebruikt om onder meer te verklaren dat het jonge schoolkind meent dat de rijen ***** en * * * * * evenveel sterren bevatten. Op de tegenwerping ‘Die rij (* * * * *) is toch langer dan deze (*****)’ antwoordt het: ‘Ja, maar daar (* * * * *) liggen de sterren verder […]

Lees meer

ABC-WSK: Observeren

Observeren is het bewuste, gerichte, nauwkeurige gadeslaan van de verrichtingen en gedragingen van het kind. De observatie kan verschillende vormen hebben, gestructureerd of ongestructureerd, participerend of niet-participerend. Een gestructureerde observatie wil zeggen dat je van tevoren een bepaald doel hebt vastgesteld (waarom je wilt observeren). Daarbij kun je bepaalde methodieken (werkwijzen) gebruiken om te observeren. Ongestructureerd is het tegenovergestelde van […]

Lees meer

ABC-WSK: Leesrijpheidsproef

Om leesrijpheid adequaat te meten is een goed werkend instrument ontwikkeld: de leesrijpheidstoets. Eerst vraagt men het kind zijn naam, ‘mamma’, ‘pappa’ en andere namen, woorden en losse letters te schrijven – dat is de schrijfproef. Vervolgens maakt men met de gebruikte letters klankzuivere nieuwe woorden – drie van drie letters en twee van vier letters – en laat men […]

Lees meer

ABC-WSK: Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs is het onderwijs dat wordt gegeven aan kinderen die op een bepaald ontwikkelingsdomein als kleuter reageren, meestal in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Kleuteronderwijs kenmerkt zich door een combinatie van vrij spel en onderricht op kleuterniveau; zie ‘vrij spel’, ‘onderricht’ en ‘kleuter’.  

Lees meer
1 2 3 4